Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   179132.166
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-B-15164
Nume   Situl arheologic de la Bucureşti - Căţelu - Malul stâng al Dâmboviţei
Județ   Bucureşti
Unitate administrativă   Municipiul Bucureşti
Localitate   Bucureşti
Reper   Situl este localizat la V de şoseaua Căţelu - Glina, pe partea de sud-vest a satului Căţelu, pe malul stâng al Dâmboviţei.
Reper hidrografic - nume   Dâmboviţa
Reper hidrografic - tip   râu
Utilizare teren   agricultură, locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Situl este amplasat pe teritoriul a două UAT-uri, Glina şi Bucureşti, alocându-i-se două coduri RAN 179365.01 şi
179132.166.
Stare de conservare   precară / 09.03.2020
Data ultimei modificări a fişei   20.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca migraţiilor timpurie (sec. III-IV p. Chr)    

 
IF-I-m-B-15164.01 
Aşezare  La Tène geto-dacică  

 
IF-I-m-B-15164.02 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, p.1581, poz.152, Bucureşti, 2004 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Chirică V., Popovici-Baltă R., Cercetări arheologice de suprafață la sud de București, Materiale și cercetări arheologice, X, 1973, 353 [Publicaţie]
4. Mihai, Daniela, Studiu istoric de fundamentare a Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Glina, judeţ Ilfov, 2011 [PUG]
 
 
Scroll