Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.31
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17888
Name   Situl arheologic de la Bucureşti - Dealul Grozăveşti - Institutul Politehnic
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Place   Institutul Politehnic
Landmark   Situl este localizat în incinta Universităţii Politehnica, fiind mărginit la sud de Bd. Iuliu Maniu şi de str. Baia de Arieş la vest.
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă
Description   Situl se află pe terasa înaltă a Dâmboviţei. Aici au fost descoperite urme de locuire aparţinând epocii bronzului (culturile Glina şi Tei) şi epocii medievale. În acest areal se află vechea vatră a satului Grozăveşti.
State of preservation   precară / 22.04.2019
Human risk   Afectare parţială: 4 / 22.04.2019
Last record update   27.06.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului Tei     B-I-m-B-17888.03 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVI - XVIII)       B-I-m-B-17888.02 
Necropolă  Epoca medievală târzie (sec. XVI - XVIII)       B-I-m-B-17888.01 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. XIV - XVI)    

Din săpături au fost recuperate mai multe fragmente ceramice databile în secolele XV-XVI, au fost identificate bordeie şi cuptoare. Aşezarea a fost identificată cu satul Grozăveşti, descoperirile arătând că satul este cu un secol mai vechi decât prima lui atestare documentară, la 9 octombrie 1492.

S-a constat că vatra satului din secolul al XVI-lea este transferată de pe terasa joasă, unde funcţionase un secol mai devreme, pe platforma mai înaltă a Dealului Grozăveşti.

 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. IX - X) Dridu  

Locuirea din secolele IX-XI, a ocupat, probabil, numai terasa joasă, pentru că în spaţiul afectat noilor cercetări, ceramica specifică s-a descoperit numai sporadic.

 
Necropolă  Epoca medievală (Sec. XIV - XVI)    

Au fost cercetate două necropole aflate la cca 300 metri distanţă. În 1965 s-au cercetat un grup de 12 morminte iar în 1971 un grup de 22 de morminte de înhumaţie, orientate est-vest. Scheletele erau depuse direct în groapă, înfăşurate în giulgiu, cu excepţia M5 care prezenta urmele unui sicriu. Necropola se remarcă prin sărăcia inventarului.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 1971

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti ȘTEFĂNESCU Aristide
2. cercetare preventivă 1965

* ȘTEFĂNESCU Aristide
Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti PANAIT I. Panait

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 114-118, poz. 451 [Ordin MCC] (site record source)
3. Kogălniceanu, Raluca; Măgureanu, Andrei, Studiu arheologic aferent Planului Urbanistic Zonal al Sectorului 6, 2019 [PUG]
4. Panait, I. Panait, Însemnări arheologice pe şantierele de construcţii din Bucureşti (II), Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, VII, 1969, 36-39, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=12722-insemnari-arheologice-pe-santierele-de-constructii-din-bucuresti-ii--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--vii-1969 [Publicaţie]
5. Ștefănescu, Aristide, Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii. Dealul Grozăveşti, Cercetări arheologice în București, III, 1981, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65001-dealul-grozavesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
6. Georgescu, Laurenția, Consemnări arheologie pe şantierele de construcţii. Necropola feudală Grozăvești, Cercetări arheologice în București, III, 1981, 278-281, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65002-necropola-feudala-grozavesti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
7. Panai, I. Panait, Arheologia Cotrocenilor, Cercetări arheologice în Bucureşti, VI, 2005, 247-270, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65060-arheologia-cotrocenilor--cercetari-arheologice-in-bucuresti--6-vi-2005 [Publicaţie]
 
 
Scroll