Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   14860.02
Nume   Necropola Tumulară din Pădurea Budeasa - sat Budeasa Mare
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Budeasa
Localitate   Budeasa Mare
Punct   Plaiul Boi, Dealul Albeasca (Dealul Piperii)
Reper   Situl se întinde pe malul estic al Râului Argeş, în pădurea de la est de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, pe dealul cunoscut ca Plaiul Boi sau Pădurea Albeasca şi pe Dealul Piperii.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Descriere   Pe dealul de la est de satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti şi Valea Mărului, de a lungul drumului de plai, de-o parte şi de alta a sa se observă mai multe movile. În cercetarea de teren efectuată în ianuarie 2019, au fost cartate 55 astfel de movile (tumuli). O parte dintre aceşti tumuli au fost înregistraţi în RAN la punctul Dealul Albeasca (Plaiul Boi).
Observații   Situl are alocate trei coduri RAN, fiind întins pe teritoriul mai multor localităţi: 17227.01, 14913.02, 14860.02.
Descoperitor   Miroiu Marius
Data descoperirii   2014
Suprafața sitului   8 km lungime
Stare de conservare   medie / 29.03.2019
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 29.03.2019; Inundaţii: 4 / 29.03.2019; Ploi acide: 1 / 29.03.2019; Foc natural: 3 / 29.03.2019; Incendii: 3 / 29.03.2019; Animale: 3 / 29.03.2019; Insecte: 1 / 29.03.2019; Tornade: 1 / 29.03.2019; Exces de apă în sol: 3 / 29.03.2019; Exces de salinitate în sol: 3 / 29.03.2019; Exces de aciditate în sol: 3 / 29.03.2019
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 29.03.2019; Afectare parţială: 3 / 29.03.2019; Vandalism: 1 / 29.03.2019; Furturi: 1 / 29.03.2019; Incendii provocate: 3 / 29.03.2019
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   09.06.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  Epoca bronzului / Hallstatt    

S-a observat în urma cartării lor, dar şi în teren, că movilele alcătuiesc mai multe grupuri, distanţa dintre ele variind. În total au fost reperate 5 grupuri de movile notate alfabetic de la A la E. Cu o singură excepţie, grupul denumit D, tumulii au dimensiuni relativ unitare: diamentrul cuprins între 12-25 m, foarte rar măsurând sub 10 m sau peste 25 m. Înălţimea lor variază între 0,50 -1,20 m, şi foarte rar 2,20 m. Grupurile B şi E se compun din cei mai mulţi tumuli, 30 şi respectiv 15 tumului. Grupul „D” prezintă o particularitate, şi anume, alături de un nucleu compus din tumuli cu diametrul de 10-12 m şi înălţimea de 0,60 m se găsesc trei movile mari cu diametrul de 25-30 m (T1, T6 şi T7), dispuse la periferia grupului. Grupul E dispus la nord-est de satul Gălăşeşti, punctul denumit „Dealul Piperii” sau „Dealul Crucii”. În acest grup, tumulii formează mai nuclee, dimensiunile tumulilor fiind relativ unitare, 12-25 m, cu înălţimi de 0,60-1,20 m, având aceeaşi formă şi dimensiuni cu ale tumulilor din grupul B. Toţi tumulii par a fi realizaţi din pământ. Câţiva sunt şi jefuiţi din vechime.

 
Pietre de hotar  Epoca medievală şi Epoca modernă (Sec. XVIII-XIX)    

Între tumuli, remarcăm şi prezenţa a două movile în care au fost fixate, în secolul al XIX-lea sau mult mai devreme, două pietre de hotar. Ele sunt realizate din calcar de Albeşti şi sunt dispuse la 1220 m una faţă de cealaltă, circa 1000 de paşi.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2019

Muzeul Județean Argeș MĂNDESCU Dragoș
DUMITRESCU Ion
PĂDURARU Marius
Școala Generală din Budeasa Mare MIROIU Marius
2. periegheză 2014

Școala Generală din satul Budeasa Mare MIROIU Marius

Bibliografie
1. Dumitrescu, Ion, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Dragoș Măndescu, Ion Dumitrescu, Marius Păduraru, Repertoriul arheologic al județului Argeș, Brăila, 2014, 52 [Repertoriu]
 
 
Scroll