Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101528.03
Nume   Situl arheologic de la Bulbucata - La Gheţărie
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bulbucata
Localitate   Bulbucata
Punct   La Gheţărie
Reper   Situl se află la sud de satul Bulbucata, între 350 şi 600 de metri sud de cursul actual al Neajlovului, pe o terasă înaltă, la circa 210 metri de Biserica "Sfântul Ştefan".
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde o aşezare eneolitică şi o aşezare atribuită culturii Glina. Pe întinderea sitului s-au mai descoperit şi materiale ceramice medievale târzii.
Observații   Limitele de vest şi de est ale sitului nu au putut fi clar stabilite întrucât periegheza a fost împiedicată de culturile agricole în această parte. Limitele actuale se opresc pe limitele descoperirilor materiale, acolo unde s-a putut verifica terenul.
Descoperitor   Raluca Kogălniceanu
Data descoperirii   mai 2021
Suprafața sitului   171700 mp
Stare de conservare   bună / 05.12.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 05.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   22.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
ceramică Eneolitic timpuriu Boian      
ceramică Epoca bronzului timpuriu Glina      
unelte Eneolitic timpuriu Boian      
ceramică Epoca medievală târzie        
unealtă / cheie Epoca medievală târzie        
aşezare  Eneolitic timpuriu Boian (?)  

 
 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina  

 
 
descoperiri ceramice  Epoca medievală târzie    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2021

S-a desfășurat în mai și în septembrie 2021. În cursul perieghezei s-a recoltat o cantitate destul de mică de ceramică atribuită culturilor Boian (?) și Glina, identificându-se două așezări datate în aceste perioade. Periegheza a fost parțial împiedicată de existența culturilor agricole din zona respectivă. Pentru loturile de grâu nu s-a putut verifica terenul iar în zonele cultivate cu porumb vizibilitatea a fost redusă. Astfel încât, limitele vestică și sudică ale sitului nu au putut fi stabilite, limita din prezent reprezentând limita până unde s-au putut face descoperiri de materiale. Pe lângă aceste epoci, au mai fost recuperate sporadic și fragmente ceramice medievale târzii, inclusiv o cheie din fier, fără a se putea stabili că este vorba de o așezare databilă în această perioadă ci mai degrabă se semnalează o prezență în zonă pentru această perioadă. Alte tipuri de materiale descoperite merită a fi menționate și numeroasele fragmente din silex.

Muzeul Dunării de Jos, CălăraşiKOGĂLNICEANU Raluca

Bibliografie
1. Kogălniceanu, Raluca, Fișa de sit arheologic - nr. 8 - Situl arheologic de la Bulbucata - Terasa înaltă la sud-est de sat (La Ghețărie), București, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Kogălniceanu, Raluca, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Bulbucata, Planul Urbanistic General al comunei Bulbucata, județul Giurgiu, București, 2021, 8, 43-46, 106-107, 179-180, 32, 33 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll