Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   110955.01
Name   Situl arheologic de la Burila Mare - Hunia Ruja
County   Mehedinţi
Commune   Burila Mare
City/Town/Village   Burila Mare
Place   Hunia Ruja (Pîrâu Ruja; Isvoru Frumos)
Landmark   Situl se află la aproximativ 3,4 kilometri vest de localitatea Burila Mare şi 2,1 km nord de satul Izvorul Frumos, în apropierea malului Dunării, la kilometrul fluvial 889, în punctul numit Hunia Ruja.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   S-au identificat urme de locuire din neolitic, epoca bronzului mijlociu, epoca romană şi epoca medievală timpurie. În această zonă curge un pârâu scurt şi cu debit bogat care izvorăşte de la baza terasei înalte a fluviului, străbate terasa şi se varsă în Dunăre. Terenul împădurit nu a putut opri procesul de distrugere a sitului de către apele revărsate ale Dunării din perioadele cu exces de umiditate. În această zona a fost descoperit un bogat material ceramic din perioada de început a culturii Verbicioara, ce constă din fragmente ale unor vase de mari dimensiuni. Ceramica descoperită este decorată cu incizii paralele dispuse vertical, care au fost executate cu o uneltă asemănătoare pieptenului.
Site Surface   8 ha
State of preservation   grav afectat / 12.05.2022
Natural hazards   Cutremur: 1 / 12.05.2022; Inundaţii: 5 / 12.05.2022; Ploi acide: 1 / 12.05.2022; Foc natural: 1 / 12.05.2022; Incendii: 1 / 12.05.2022; Animale: 1 / 12.05.2022; Insecte: 1 / 12.05.2022; Tornade: 1 / 12.05.2022; Exces de apă în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de salinitate în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de aciditate în sol: 1 / 12.05.2022
Human risk   Demolare: 5 / 12.05.2022; Afectare parţială: 5 / 12.05.2022; Vandalism: 1 / 12.05.2022; Furturi: 1 / 12.05.2022; Incendii provocate: 1 / 12.05.2022
Ownership   incert
Last record update   12.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Neprecizat      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  Epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr,) romană      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2021

Muzeul Regiunii „Porţilor de Fier“ - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore

Bibliography
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 32, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie] (site record source)
2. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţă, Drobeta, 6, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 1996, 37 [Publicaţie]
3. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2000, 46, https://tinyurl.com/y6cel982 [Publicaţie]
4. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric și arheologic de fundamentare, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Burila Mare, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Fişă de sit]
5. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în judeţul Mehedinţi, Drobeta, VII, Drobeta Turnu-Severin, 1996, 35-48 [Publicaţie]
6. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei [Publicaţie]
 
 
Scroll