Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155412.02
Name   Aşezarea de epoca bronzului de la Buziaş - Valea Pârpora I (Dealul Silagiului)
County   Timiş
Commune   Oraş Buziaş
City/Town/Village   Buziaş
Place   Valea Pârpora I (Pârvova)
Landmark   Situl se află la 4,56 km N-NE de biserica ortodoxă din Silagiu, la 4,94 km E-SE de primăria oraşului Buziaş, la circa 1,63 km S de drumul judeţean DJ592, la circa 65 m E de malul stâng al pârâului Pârpora.
Hydrographic landmark - name   Pârpora
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl este amplasat pe cursul superior al Pârâului Pârpora, la E de dealul Silagiului.
La momentul evaluării noastre de teren, în toamna 2015, terenul era acoperit cu porumb. În primăvara 2016 (25.03.2016), porumbul a fost cules dar terenul nu a fost încă arat. În cercetările din 2016 am identificat mult material fragmentar de la suprafaţa solului, care aparţine epocii bronzului, al unui orizont al sec III-IV dar şi material medieval timpuriu. A fost îndeajuns pentru a marca limitele sitului dar sunt necesare noi evaluări de teren, după lucrările agricole de toamna sau primăvară, pentru a avea o imagine mai clară asupra materialelor din acest sit.
Notes   Situl a fost descoperit la sfârşitul anilor 70 de către O. Sfetcu şi publicat împreună cu Gh. Lazarovici. Au fost identificate atunci elemente ale culturii Tiszapolgár, fazei Ib a culturii Coţofeni (eneolitic), Cruceni I (Epoca Bronzului), grupul Balta Sărată (Epoca Bronzului) dar şi materiale ale primei epoci a fierului (Gornea şi Basarabi) (Lazarovici, Sfetcu 1990, Oprinescu 1981, Rogozea, Sfetcu 1999-2000, Rogozea 1994, Rogozea 1995).
Discoverer   Octavian Sfetcu, Fl. Medeleţ
Date of discovery   1978
Site Surface   5,21 ha
State of preservation   medie / 09.06.2017
Human risk   Afectare parţială: 3 / 09.06.2017; Agricultură intensivă: 3 / 09.06.2017
Ownership   privat
Last record update   22.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Coţofeni / I-B  

Au fost identificate atunci elemente ale fazei IB ale culturii Coţofeni: fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Eneolitic Tiszapolgár / I B  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Eneolitic Bodrogkeresztúr  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Epoca bronzului Cruceni / I  

Au fost identificate fragmente ceramice, utilaj litic.

 
aşezare  Epoca bronzului Balta Sărată  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Hallstatt Gornea–Kalakača  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Hallstatt Basarabi  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Epoca post-romană (sec. III-IV) neidentificată  

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
aşezare  Epoca medievală timpurie    

Au fost identificate fragmente ceramice.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2016

Muzeul Național al Banatului Timișoara SUCIU Cosmin
2. evaluare de teren 1978

Muzeul Național al Banatului Timișoara SFETCU Octavian
MEDELEȚ Florin

Bibliography
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 53 [Publicaţie]
2. Suciu, Cosmin Ioan, Raport de cercetare de teren (diagnostic) din arealul administrativ al Orașului Buziaș, județul Timiș, Timișoara, 2016, 44-49 [Raport de cercetare] (site record source)
3. Kalmar, Zoia-Maxim, Materiale neo-eneolitice intrate în colecţia Muzeului de istorie al Transilvaniei (III), Acta Musei Napocensis, 24-25, 1987-1988, 469-470 [Publicaţie]
4. Lazarovici , Gh.; Sfetcu, Octavian, Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaş, Banatica, X, 1990, 50, 53-55 [Publicaţie]
5. Gumă, Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, BT, 4, 1993, 215, 295 [Publicaţie]
6. Rogozea, Petru, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, Analele Banatului (Serie Nouă), 6, 1998, 185 [Publicaţie]
7. Rogozea, Petru, Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Silagiu (or. Buziaş, jud. Timiş), Analele Banatului (Serie nouă), 7-8, 1999-2000, 253-260 [Publicaţie]
8. Țeicu, Dumitru, Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul montan în secolele III-IV, Analele Banatului (Serie nouă), 7-8, 1999-2000, 451-472 [Publicaţie]
9. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Poligon sit]
 
 
Scroll