Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101779.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   IF-I-s-A-15161
Nume   Situl arheologic de la Căldăraru - Mănăstirea Iezărul
Județ   Ilfov
Unitate administrativă   Cernica
Localitate   Căldăraru
Punct   Mănăstirea Iezărul (Vorniceasca; sat Mărăcineni)
Reper   Situl arheologic se găseşte pe malul vestic al lacului Cernica, la cca. 500 m nord de localitatea Căldăraru.
Reper hidrografic - nume   Cernica
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   Câmpia Bucureştiului
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 20.02.2020
Data ultimei modificări a fişei   20.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic timpuriu Dudeşti / Cernica     IF-I-m-B-15161.10 
Aşezare  Neolitic mijlociu (mil. VI a. Chr.) Boian / Bolintineanu; Giuleşti  

Au fost descoperite două aşezări suprapuse parţial. Între necropolă şi aşezarea aparţinând culturii Boian există o zonă liberă, fapt ce dovedeşte existenţa unei concepţii funerare în acea epocă.

IF-I-m-B-15161.09 
Necropolă  Neolitic mijlociu Boian / Bolintineanu; Giuleşti  

Necropola cercetată se întinde pe o suprafaţă de 12000 mp şi cuprindea 379 morminte. Este una dintre cele mai mari necropole neolitice cercetate. Dispunerea spaţială sugerează existenţa a două grupări, una nordică şi alta sudică, separare explicabilă prin posibila existenţă a două grupuri sau clanuri.
Schelete depuse în poziţia culcat pe spate, cu câteva excepţii aşezate în poziţia chircit.
Inventar compus din vase depuse lângă cap, bazin sau femur, toporaşe-dăltiţe, unelte din silex, instrumente din os, podoabe din os.

IF-I-m-B-15161.08 
Aşezare  Epoca bronzului Glina şi Tei / III  

Au fost descoperite vestigii restrânse ale unei locuiri aparţinând culturii Glina III şi Tei.

IF-I-m-B-15161.07 
Aşezare  La Tène (sec. IV-III a. Chr.) getică  

Au fost descoperite vestigii ale unor triburi geto-dacice din sec. IV-III a. Chr documentate prin semibordeie şi gropi menajere care atestă o locuire sezonieră.

IF-I-m-B-15161.06 
Aşezare  Epoca romană şi post-romană (sec.II-III)       IF-I-m-B-15161.05 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V-VI) neprecizată     IF-I-m-B-15161.04 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)    

Vechiul sat medieval Mărăcineni întemeiat în a doua jumătate a sec. al XVI-lea, un conac al boierului local, reutilizat în sec. al XVII-lea în cadrul schitului Iezerul.

IF-I-m-B-15161.02 
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)    

Aşezarea este compusă din 32 de complexe închise - 22 locuinţe parţial adâncite în pământ, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă, 7 gropi menajere. Unele locuinţe prezintă groapa rectangulară, parţial adâncită în pământul castaniu.

IF-I-m-B-15161.03 
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)    

Fosta mănăstire (schit) Iezerul, cunoscut şi sub toponimul Vorniceasca, a fost ridicat în apropierea mănăstirii Cernica de vorniceasa Chiajna, soţia vornicului Cernica Ştirbei, cam în aceeaşi vreme în care soţul ei ctitorea mănăstirea ce-i poartă numele. Ruinat cu timpul, schitul a fost cercetat arheologic intre anii 1960-1974. Săpăturile arheologice întreprinse au scos la iveală fundaţiile acestui schit, într-una din cripte fiind găsite osemintele Doamnei Chiajna, autentificată după inelul ce-l purta. Locul schitului este marcat de o cruce de piatră.

IF-I-m-B-15161.01 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1580, poz.139 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Iosipescu, Raluca, 2011 [Fişă de sit]
4. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I – Ţara Românească, 1970 [Publicaţie]
5. Cantacuzino, Gheorghe, Unele probleme istorice privind aşezările medievale de la Cernica, Studii şi cercetări de istorie veche (SCIV), XIV, II, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963 [Publicaţie]
6. Turcu, Mioara, Itinerare arheologice în Muntenia, București, 1985 [Publicaţie]
7. Moscalu, Emil, Locuirea getică de la Cernica, Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), XXIV, 2, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 19873 [Publicaţie]
8. Cantacuzino, Gheorghe, Necropola preistorică de la Cernica şi locul ei în Neoliticul românesc şi european (în lumina ultimelor descoperiri arheologice), Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), 18, 3, 1967 [Publicaţie]
 
 
Scroll