Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN101779.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010IF-I-s-A-15161
NumeSitul arheologic de la Căldăraru - Mănăstirea Iezărul
JudețIlfov
Unitate administrativăCernica
LocalitateCăldăraru
PunctMănăstirea Iezărul (Vorniceasca; sat Mărăcineni)
ReperSitul arheologic se găseşte pe malul vestic al lacului Cernica, la cca. 500 m nord de localitatea Căldăraru.
Forma de reliefCâmpia Bucureştiului
Utilizare terenpăşune
Categorielocuire
Tiplocuire
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 20.02.2020
Data ultimei modificări a fişei20.2.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic timpuriu Dudeşti / Cernica   IF-I-m-B-15161.10 
aşezare  Neolitic mijlociu (mil. VI a. Chr.) Boian / Bolintineanu; Giuleşti Au fost descoperite două aşezări suprapuse parţial. Între necropolă şi aşezarea aparţinând culturii Boian există o zonă liberă, fapt ce dovedeşte existenţa unei concepţii funerare în acea epocă. IF-I-m-B-15161.09 
Aşezare  Epoca bronzului Glina şi Tei / III Au fost descoperite vestigii restrânse ale unei locuiri aparţinând culturii Glina III şi Tei. IF-I-m-B-15161.07 
Aşezare  La Tène (sec.II-III) geto-dacică   IF-I-m-B-15161.05 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V-VI) neprecizată   IF-I-m-B-15161.04 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)   Vechiul sat medieval Mărăcineni întemeiat în a doua jumătate a sec. al XVI-lea, un conac al boierului local, reutilizat în sec. al XVII-lea în cadrul schitului Iezerul. IF-I-m-B-15161.02 
Necropolă de înhumaţie  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)   Aşezarea este compusă din 32 de complexe închise - 22 locuinţe parţial adâncite în pământ, 2 bordeie, o locuinţă de suprafaţă, 7 gropi menajere. Unele locuinţe prezintă groapa rectangulară, parţial adâncită în pământul castaniu. IF-I-m-B-15161.03 
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XVI-XVIII)   Fosta mănăstire (schit) Iezerul, cunoscut şi sub toponimul Vorniceasca, a fost ridicat în apropierea mănăstirii Cernica de vorniceasa Chiajna, soţia vornicului Cernica Ştirbei, cam în aceeaşi vreme în care soţul ei ctitorea mănăstirea ce-i poartă numele. Ruinat cu timpul, schitul a fost cercetat arheologic intre anii 1960-1974. Săpăturile arheologice întreprinse au scos la iveală fundaţiile acestui schit, într-una din cripte fiind găsite osemintele Doamnei Chiajna, autentificată după inelul ce-l purta. Locul schitului este marcat de o cruce de piatră. IF-I-m-B-15161.01 
Aşezare  La Tène (sec. IV-III a. Chr.) getică Au fost descoperite vestigii ale unor triburi geto-dacice din sec. IV-III a. Chr documentate prin semibordeie şi gropi menajere care atestă o locuire sezonieră. IF-I-m-B-15161.06 
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian / Bolintineanu; Giuleşti Necropola cercetată se întinde pe o suprafaţă de 12000 mp şi cuprindea 379 morminte. Este una dintre cele mai mari necropole neolitice cercetate. Dispunerea spaţială sugerează existenţa a două grupări, una nordică şi alta sudică, separare explicabilă prin posibila existenţă a două grupuri sau clanuri.
Schelete depuse în poziţia culcat pe spate, cu câteva excepţii aşezate în poziţia chircit.
Inventar compus din vase depuse lângă cap, bazin sau femur, toporaşe-dăltiţe, unelte din silex, instrumente din os, podoabe din os.
IF-I-m-B-15161.08 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1580, poz.139 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Iosipescu, Raluca, 2011 [Fişă de sit]
4. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România, I - Ţara Românească, 1970 [Publicaţie]
5. Cantacuzino, Gheorghe, Unele probleme istorice privind aşezările medievale de la Cernica, Studii şi cercetări de istorie veche (SCIV), XIV, II, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963 [Publicaţie]
6. Turcu, Mioara, Itinerare arheologice în Muntenia, București, 1985 [Publicaţie]
7. Moscalu, Emil, Locuirea getică de la Cernica, Studii și cercetări de istorie veche (SCIV), XXIV, 2, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 19873 [Publicaţie]