Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN63063.07
NumeTermele romane şi necropolele de la Capidava - sector X
JudețConstanţa
Unitate administrativăTopalu
LocalitateCapidava
PunctSector X -Terme şi Necropole
ReperEdificiul termal şi necropolele sunt situate la cca 300 m est de intrarea în Cetate.
Categorieconstrucţie
Tipterme
DescriereÎn anii 1970-1990 au fost executate cercetări pe platoul B unde au fost identificate elemente ale necropolei romano-bizantine şi bizantine, cât şi termele cetăţii Capidava. Pe platoul A nu au fost întreprinse cercetări sistematice, însă au fost sesizate ziduri de piatra la suprafaţa terenului şi au fost găsite fragmente ceramice. Primele săpături la necropolele (sectorul X) au fost făcute în marginea de NV a ansamblului, de către Gloria Ceacalopol în 1958-59; în două secţiuni largi de 2 m orientate NE-SV, practicate în grădina locuitorului Gheorghe Petcu (astăzi proprietăţile) care tăiau primul val al cetăţii romane târzii au fost identificate mai multe morminte medio-bizantine, un mormânt roman-târziu, precum şi un mormânt colectiv medio-bizantin, reprezentând probabil înmormântarea, precipitată a unui grup străin de comunitatea locală, căzut în lupte în faţa cetăţii. Săpăturile au fost reluate (Valeriu Georgescu) în 1975 cu prilejul construirii şoselei judeţene Cernavodă-Saraiu, modernizate, care străbătea aria necropolei, afectând foarte multe morminte.
Într-o fază iniţială săpăturile au avut caracter de salvare, neputându-se folosi nici un plan topografic de situaţie, nici trasee de săpătură metodice; mulţi tumuli decapitaţi de constructori a trebuit să fie deschişi în suprafaţă. Termenul de necropolă cuprinde de fapt patru structuri funerare de ansamblu distincte: o necropolă tumulară hallstattiană (Babadag III); o necropolă tumulară romană care suprapune aria celei hallstattiene şi în câteva cazuri îi refoloseşte tumulii; o necropolă plană, creştină, romană târzie şi romano-bizantină; o necropolă plană creştină medio-bizantină. În colţul de V al necropolei fuseseră construite, anterior extinderii înmormântărilor, termele castrului roman. Planul topografic de situaţie a fost ridicat în anul 1979 de Valerian Bărbuţă şi nu a cuprins şi aria termelor. S-au săpat 10 tumuli, dintre care numai ultimii 5 în sistemul profilelor axiale, precum şi un mare număr de morminte plane. Săpăturile au fost întrerupte între anii 1983 şi 1992 când eforturile s-au concentrat asupra termelor romane; în 1993-1997 s-a săpat tumulul 15. Începând din 1997 aria necropolei şi termelor nu a mai constituit obiect de cercetare (cu excepţia campaniei 2005, când un colectiv al Muzeului de Arheologie Callatis din Mangalia a efectuat săpături în extremitatea de N şi NV a termelor). Este necesar să se iniţieze măsuri de conservarea-restaurarea termelor şi de protejare a ariei necropolei, deoarece există tendinţa ocupării acestei arii cu construcţii de locuinţe, cât şi intenţii de valorificare a terenului în alte proiecte ale primăriei locale din Topalu.
Data ultimei modificări a fişei25.5.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Terme  Epoca romană   Termele prezintă cel puţin trei faze constructive, fiecare cu numeroase etape locale; se păstrează într-o stare de degradare avansată şi după modul de dispunere a unor dărâmături, pare că ultima distrugere s-a datorat unui cutremur (ipoteză R. Florescu). După dezafectarea lor ca terme, o parte a zidăriilor vechi a fost folosită în cadrul altui edificiu comportând un portic, edificiul B parţial nesăpat. De asemenea, bazinul de apă rece - frigidarium - era alimentat cu apă din exterior; această alimentare era probabil legată de un apeduct ce alimenta şi castrul.  
Necropolă tumulară  Hallstatt Babadag / III    
Necropolă tumulară  Epoca romană   Necropola tumulară romană suprapune aria celei hallstattiene şi în câteva cazuri refoloseşte tumulii.  
Necropoă plană  Epoca romano-bizantină   Necropolă creştină  
Necropoă plană  Epoca bizantină (sec. X-XI)   În cursul sec. X-XI spaţiul este refolosit, de data aceasta ca necropolă a locuitorilor din cetatea bizantină.  
Locuire  Epoca romană (sec. I-II p. Chr.)      
Locuire  Epoca romană târzie (sec. III-IV)      
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2018
Nume Prenume Rol
KELEMEN Beatrice 4
URDUZIA Claudia 3
PINTER Zeno Karl 2
DOBRINESCU Cătălin 1
STOIA Adrian
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 2
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu 3
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 4
2. cercetare preventivă 2015
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan 1
Instituţia Rol
U Bucureşti 1
3. cercetare sistematică 2014
Nume Prenume Rol
KELEMEN Beatrice 4
URDUZIA Claudia 3
PINTER Zeno - Karl 2
DOBRINESCU Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Naţională si Arheologie Constanţa 1
Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu 2
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu 3
Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca 4
4. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
HERLEA Simona Maria 2
DOBRINESCU Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2
5. cercetare sistematică 2010
Nume Prenume Rol
HERLEA Maria 2
FLOCA Ana-Maria 2
SPERIATU Vicentiu 2
BĂDULESCU Theodor 2
PASCU Cătălin 2
PAȘCA Mihaela 2
DOBRINESCU Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2
6. cercetare sistematică 2009
Nume Prenume Rol
COSTIN Miron 2
DOBRINESCU Cătălin 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 2
7. cercetare sistematică 2008
Nume Prenume Rol
HEROIU Andrei 2
GEORGESCU Ștefan 2
DOBRINESCU Cătălin 1
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
Universitatea Ovidius din Constanta 2
8. cercetare sistematică 2007
Nume Prenume Rol
DOBRINESCU Cătălin 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța 1
9. cercetare sistematică 2005 Cercetări în sectorul terme
Nume Prenume Rol
CONSTANTIN Robert 1
ALEXANDRU Nicolae 1
ALEXIU Alexandru 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie si Arheologie Callatis Mangalia 1
10. cercetare sistematică
Nume Prenume Rol
PINTER Zeno - Karl 4
URDUZIA Claudia 4
DOBRINESCU Ionuț Cătălin 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
RAȚIU Alexandru-Mircea 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
SION Anișoara
Instituţia Rol
U Bucureşti 1
MNIR 2
MINAC 3
M Brukenthal 4

Bibliografie
1. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3345 [Publicaţie]
2. Dobrinescu, Cătălin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4515 [Publicaţie]
3. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
4. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - proiect de cercetare arheologică preventivă, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 131-133, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5572&d=Capidava-Topalu-Constanta-CAPIDAVA-2015--PROIECT-DE-CERCETARE-ARHEOLOGICA-PREVENTIVA-2015 [Publicaţie]
5. Dobrinescu, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 228-229 [Publicaţie]