Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   61130.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-B-02615
Nume   Situl arheologic de la Castelu
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Castelu
Localitate   Castelu
Reper   Situl se află în marginea de Est a localităţii Castelu, inclusiv pe ultima stradă din intravilan (str. Garoafelor), la Nord de curba DN 22C de la intrare în localitate, la N de Canalul Dunăre - Marea Neagră.
Reper hidrografic - nume   Canalul Dunăre - Marea Neagră
Reper hidrografic - tip   canal
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune; agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   Cercetările arheologice au fost realizate cu prilejul construirii gazoductelor Isaccea-Negru Vodă. Codul RAN 61130.09, care corespundea sitului Traseu gazoduct din tronsonul 23, localizat între Km. 124,5 -125 şi codul 61130.10 care era localizat de asemenea pe traseul gazoductului între Km. 123,5 - 124, 5 au fost radiate deoarece sunt parte componentă a sitului cu codul RAN 61130.02 şi LMI CT-I-s-B-02615. Radierea s-a făcut în conformitate cu recomandările din Studiul arheologic P.U.G. comuna Castelu, judeţul Constanţa, realizat de către Constantin Băjenaru, Cătălin-Mircea Nopcea şi Constantin Şova.
Suprafața sitului   39,5 ha
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   25.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare rurală  Epoca romană (sec. I-IV p. Chr.) neprecizată  

Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice mai ales în terenurile arabile din zona de Nord a sitului, între acestea se remarcă urmele unor cuptoare de ceramică din sec. IV p. Chr.

CT-I-s-B-02615 
Aşezare  Epoca elenistică (sec. III-I a. Chr.)        
aşezare  Epoca medievală (sec. IX-X p. Chr.)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2019

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța BĂJENARU Constantin
NOPCEA Cătălin-Mircea
ȘOVA Constantin
2. cercetare de salvare 2002

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța PAPUC Gheorghe
COVACEF Zaharia
3. cercetare supraveghere 1980

* CLIANTE Traian
* BUZOIANU Livia

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Covacef, Zaharia, Castelu - aşezarea rurală, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Covacef, Zaharia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 89-90, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1321 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 944, poz. 132 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Papuc, Gheorghe, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1322 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Irimia, Mihai, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 100 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Băjenaru, Constantin; Nopcea, Cătălin-Mircea; Șova, Constantin, Studiu arheologic P.U.G. comuna Castelu, județul Constanța, Constanța, 2019 [Studiu istoric PUG] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll