Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   167507.02
Nume   Situl arheologic de la Căzăneşti - La Pluta
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Municipiul Râmnicu Vâlcea
Localitate   Căzăneşti
Punct   La Pluta
Reper   Situl se află în extravilanul localităţii Căzăneşti, la sud-vest, la graniţa dintre UAT Râmnicu-Vâlcea şi Mihăeşti, la sud de Strada Principală a satului Buleta, la est de drumul comunal DC128.
Reper hidrografic - nume   Govora
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl arheologic cuprinde o aşezare romană şi o aşezare de epoca bronzului.
Descoperitor   Carol Terteci, Ion Tuţulescu
Data descoperirii   7 februarie 2022
Suprafața sitului   11146
Data ultimei modificări a fişei   31.10.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare civilă  Epoca romană timpurie (secolul al III-lea p. Chr.) romană  

Materialul arheologic prelevat în urma sondajelor din anul 2022 este datat cu preponderenţă în secolul al III-lea. Aşezarea romană civilă din punctul La Pluta avea un important rol strategic, de blocare şi supraveghere a culoarului Mihăeşti - Horezu. În partea de vest a aşezării a fost descoperit un cuptor.

 
Aşezare civilă  Epoca bronzului timpuriu (3700 - 2700 a. Chr.) Coţofeni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2022

Cercetarea arheologică a început conform legii după intrarea în posesie a autorizației de diagnostic arheologic intruziv recepționate în data de 07.02.2022. Au fost trasate 20 sondaje de diferite dimensiuni. Au fost cercetate 16 complexe arheologice: gropi menajere și un cuptor de ars ceramică.

Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj - Târgu Jiu TERTECI Carol
TUŢULESCU Ion

Bibliografie
1. Tuțulescu, Ion; Terteci, Carol, Raport preliminar al diagnosticului arheologic realizat la Căzănești, punct La Plută, județul Vâlcea, Litua - Studii şi Cercetări, XXIV, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2022, 7-58, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122122-raport-preliminar-al-diagnosticului-arheologic-realizat-la-cazanesti-punct-la-pluta-judetul-valcea--litua-studii-si-cercetari--xxiv-2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll