Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   125551.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-I-s-A-08495
Nume   Drumul roman de la Corabia - Sucidava (Sucidava)
Județ   Olt
Unitate administrativă   Oraş Corabia
Localitate   Corabia
Adresa   str. Libertăţii
Punct   Sucidava
Reper   Cartierul Celeiu
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   câmpie
Categorie   construcţie
Tip   drum
Descriere   Situl arheologic Sucidava este amplasat în jud. Olt, oraşul Corabia, cartierul Celei, str. Sucidava, la o distanţă de circa 1 km faţă de malul nordic al Dunării. El cuprinde două puncte de interes arheologic major: zona aşezării romane civile, suprapusă în totalitate
de construcţii moderne; zona platoului cetăţii romano-bizantine.
În acest din urmă punct au fost identifi cate în special vestigii din perioada de tranziţie la epoca bronzului, a doua epocă a fierului,
epoca romană timpurie (sec. II-III), epoca romană târzie (sec. IV-V), epoca paleobizantină (sec. VI) şi epoca medievală (sec. XIII-XVI).
Data ultimei modificări a fişei   06.04.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Drum  Epoca romană (sec. II - III)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2012 Campania din anul 2012 s-a desfăşurat între 3-12 iulie 2012. Săpăturile arheologice au fost efectuate în zona centrală din interiorul cetăţii romano-bizantine, denumită Suprafaţa 2002, în casetele C.1, C.8, C.9, C.17 şi C.18, situate la extremitatea nordică a suprafeţei respective. Obiectivul campaniei 2012 a vizat continuarea cercetărilor din anul precedent, care atinseseră adâncimea maximă în caseta C.9, la -2,00 m, unde fusese surprins nivelul dacic târziu (sec. I a.Chr. - sec. I p.Chr.), în care au fost descoperite o vatră rituală cu decor şi o alta, distrusă încă din antichitate. În campania actuală au fost înregistrate rezultate notabile doar în casetele C.8, C.9 şi C.18. * GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* COJOC Mirela
* PETOLESCU Constantin C.
* VASILIȚĂ Ștefan
* STOICA Onoriu
MAE Corabia * *
SNR fi liala Craiova * *
Univ. Craiova * *
IAB * *
2. cercetare sistematică 2011 * GHERGHE Petre
* AMON Lucian
* COJOC Mirela
* STOICA Onoriu
* VASILIȚĂ Ștefan
MAE Corabia * *
SNR Filiala Craiova * *
IAB * *
Univ. Craiova * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 1859, 28 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3869&d=Corabia-Olt-Celei-2007 [Publicaţie]
4. Gherghe, Petre, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4230&d=Corabia-Olt-Celei-2008 [Publicaţie]
5. Petolescu, Constantin; Amon, Lucian, Punct: Celei, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2013, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5070&d=Corabia-Olt-Celei-2012 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll