Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN169262.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010VL-I-s-B-09526
NumeNecropola Ferigile de la Costeşti
JudețVâlcea
Unitate administrativăCosteşti
LocalitateCosteşti
AdresaCod poştal 247115
ReperNecropola se află la 1000 m sud de clădirea primăriei comunei Costeşti, de-a lungul terasei din dreapta râului Costeşti, parţial în cimitirul actual.
Forma de reliefLuncă
Utilizare terenagricultură
Categoriedescoperire funerară
Tipnecropolă tumulară
DescriereNecropola se intindea pe o lungime de circa 1 - 1,5 km şi aproximativ 300 m lăţime.
Între anii 1957-1958 şi 1960-1962, au fost cercetaţi 149 tumuli de incineraţie, grupaţi în pâlcuri, cu unu sau mai multe morminte, cca 197 morminte, din care 104 cu oase incinerate la rugul funerar şi 94 fără oase cremate. Nu s-a descoperit rugul funerar care era colectiv. Analizele osteologice de pe un lot de 70 morminte, cu 80 indivizi, a relevat că dintre aceştia 68 erau copii şi 12 adulţi tineri. S-a ajuns la concluzia că aici a fost o necropolă de copii numai de sex masculin, aparţinând unei comunităţi tribale cu caracter războinic. Proporţia ridicată de copii (85%) din cadrul necropolei a fost interpretată prin faptul că aici erau înmormântaţi mai ales băieţi, presupunându-se că dacă ar fi trăit, ar fi devenit luptători, lucru confirmat şi de bogatul inventar de arme şi podoabe.
au fost identificate 1570 vase, lucrate cu mâna ( cu o singură excepţie- o cană lucrată la roată), având un repertoriu tipologic reprezentat de vase bitronconice, vase borcan, castroane, străchini, cesti, căni, pahare,etc.Decorul este variat: caneluri (oblice, orizontale, verticale, spiralice, concentrice) butoni pe torţi,brâuri alveolate şi mai rar incizii. Dintre obiectele de metal armele formează lotul cel mai important. Spada scurtă de fier este de tip scitic (akinakes), lungă de 0,472 m. O armă specifică grupului Ferigele este toporul de fier cu două tăiuşuri (biped). Podoabe şi accesorii de port formate din fibule, brăţări, verigi, mărgele, cercei şi piese de centură ajurată erau lucrate din bronz şi fier.Pe baza analogiilor, reiese că necropola de la Ferigele a fost folosită începând din sec. VI până în sec. IV a.Chr., în epoca premergătoare invaziei celtice din Oltenia.
Tumuli sunt construiţi dintr-o manta de pietre de râu, dispuşi pe un strat, uneori pe două sau chiar trei rânduri, peste care se punea pământ.
ObservațiiLocalitate Ferigele a fost desfiinţată în 1968 şi unificată cu localitatea Costeşti.
Data descoperirii1955
Suprafața sitului 38409.56 mp
Stare de conservareprecară / 30.01.2015
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 29.05.2018; Agricultură intensivă: 3 / 29.05.2018
Data ultimei modificări a fişei29.5.2018
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă tumulară  Hallstatt târziu (sec. VII-VI a. Chr.) Ferigile - Bârseşti / Faza I: IA, IB Subfaza IA: sec. 650 - a 2/2 sec VII î.Hr.
Subfaza IB: cca. 550 î.Hr.

Staţiune eponimă pentru grupul Ferigile-Bârseşti. Săpată arheologic exhaustiv, în teren nu se mai păstrează vestigii arheologice.
 
Necropolă tumulară  Hallstatt târziu (sec. V î. Hr.) Ferigile - Bârseşti / Faza II: IIA, IIB Subfaza IIA: (prima jumătate a sec.V î. Hr.);
Subfaza IIB ( în jurul anului 450 î. Hr.).
 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2298, poz. 46 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Vulpe, Alexandru, Cimitir din prima epoca a fierului la Ferigele (r. Horezu, reg. Piteşti), Materiale și cercetări arheologice, 5, 1959, 363 [Publicaţie]
4. Vulpe, Alexandru, Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică Coperta unu Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică, Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1967 [Publicaţie]
5. Săulea, Iulia, 2014 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
6. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit]
7. Berciu, D., O descoperire arheologică de la Ferigile, judeţul Vâlcea, Revista Arhivelor, V, 1, București, 1942 [Publicaţie]
8. Berciu, D., Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, București, 1966, 253 [Publicaţie]
9. Vulpe, Alexandru, Buridava, I, 1972, 269-272 [Publicaţie]
10. Vulpe, Alexandru, Dacia, XXI, 1977, 91 [Publicaţie]
11. Vulpe, Alexandru, Danubius, VIII-IX, 1979, 112-113 [Publicaţie]
12. Vulpe, Alexandru, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, Prähistorische Bronzefunde, VI, 9, Beck, Munchen, 1990 [Publicaţie]
13. Horedt, K., Istoria comunei primitive, București, 1970, 16 [Publicaţie]
14. Dumitrescu, Al.; Vulpe, Al., Dacia înainte de Dromihete, București, 1988 [Publicaţie]
15. Wolski, W.; Nicolaescu-Plopșor, D., Buridava, I, 1972, 193-266 [Publicaţie]
16. Calatoiu, Gh., Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Al. Ştefulescu, Târgu Jiu, 2002, 91-93 [Publicaţie]