Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   90379.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-I-s-A-03177
Nume   Cetatea dacică de la Costeşti - Cetăţuie
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Orăştioara De Sus
Localitate   Costeşti
Punct   Cetăţuie (Cetate, Cetăţuia)
Reper   Cetatea se află la sud-vest de satul Costeşti, la cca 500 m de malul stâng al râului Grădiştea.
Reper hidrografic - nume   Grădiştea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire civilă
Tip   cetate
Descriere   Cetatea dacică de la Costeşti se află pe Dealul Cetăţuia, cu o altitudine de 561 m, amplasat pe malul stâng al Apei Grădiştii, unde culoarul văii se îngustează. Chiar dacă nu este cel mai înalt din zonă, dealul domină peisajul, oferind o bună vizibilitate spre Valea Mureşului, aflată la nord.

Cetatea avea un sistem complex de fortificare şi construcţii cu utilităţi diverse. Cele mai multe dintre acestea sunt vizibile şi astăzi, trecând printr-un proces de conservare primară. Cetatea ocupă partea superioară a dealului; vârful dealului a fost îndreptat de către daci, rezultând un platou de formă elipsoidală lung de 160 m şi lat de circa 20-25 m. Pe pantele dealului au fost amenajate mai multe terase, unele dintre ele în afara zonei fortificate. Locuirea civilă ocupa probabil terasele de la baza dealului şi zona joasă din apropierea văii, sub actuala vatră a satului.
Observații   Ruinele dacice de pe Dealul Cetăţuie erau vizibile în secolul al XIX-lea, însă ele sunt doar sumar menţionate în rapoartele vremii. Susţinut de V. Pârvan, D. M. Teodorescu a început în anul 1924 primele săpături arheologice pe Dealul Cetăţuie. Au fost investigate mai multe zone din cetate, inclusiv turnurile-locuinţă de pe platou, elementele de fortificare şi templele.

Ulterior, săpăturile din perioada interbelică vor fi extinse sub conducerea lui C. Daicoviciu, zona fortificată cu monumentele ei fiind dezvelită aproape în totalitate. O atenţie sporită a fost acordată aşezării aflate în apropierea zonei fortificate, fiind cercetate terasele de la Dosu Brăiţei, Coşman, Laz sau Năpărţi.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 30.09.2021
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Ocolul Silvic Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
Data ultimei modificări a fişei   30.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) geto-dacică  

Fortificaţia cetăţii consta din valuri de pământ dispuse la altitudini diferite, un zid din piatră şi turnuri patrulatere. Elementele de fortificare au fost ridicate pe parcursul mai multor etape. Într-o primă etapă, la sfârşitul sec. II a. Chr. sau la începutul sec. I a. Chr., a fost construit valul în formă de potcoavă de pe pantele de est, sud şi vest precum şi valul care înconjura platoul, împreună cu primele terase. În cea de-a doua etapă, începând cu mijlocul sec. I a. Chr. şi mai apoi pe parcursul sec. I p. Chr., s-au ridicat construcţiile cu ziduri de piatră în tehnică elenistică, precum şi templele cu plinte de calcar. În această fază, fortificaţia a fost distrusă de un incendiu puternic, cel mai probabil în timpul primului război cu Traian, din anii 101 - 102 p. Chr.
Ultima etapă de construcţie a avut loc în perioada dintre cele două războaie daco-romane. Au fost refăcute elementele de fortificare distruse după primul război, în special valul care înconjura platoul şi primele terase (valul roşu). Pentru blocarea porţii de acces din zidul de piatră s-au folosit inclusiv plintele de la un templu. În ciuda acestor refaceri, cetatea a fot cucerită în anul 106 p. Chr., sfârşind prin a fi incendiată din nou.

Cetatea este apărată de un val de pământ. Valul nu se închidea complet.


 
groapă  Latene (sec. I p. Chr.) geto-dacică   groapă cu oase de animale, fragmente ceramice, piese de bz şi fier şi o plăcuţă de Ag  
Sanctuar  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) geto-dacică  

HD-I-m-A-03177.01 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

 
 
Turn  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) dacică  

 
 
Sanctuar  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) dacică  

HD-I-m-A-03177.01 
Sanctuar  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) dacică  

HD-I-m-A-03177.01 
Sanctuar  La Tène (secolele al II-lea a.Chr.-al II-lea p.Chr.) dacică  

HD-I-m-A-03177.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1999 * GLODARIU Ioan
* FLOREA Gelu
* SUCIU Liliana
* IAROSLAVSCHI Eugen
* GHEORGHIU Gabriela
* PESCARU Adriana
* BODO Cristina
UBB Cluj * *
MNIT * *
MCDR Deva * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1366, poz. 43-44 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 56 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2015, 1547, http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-HD.pdf [Publicaţie]
5. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cetățile dacice din Munții Orăștiei, 2021, http://www.cetati-dacice.ro/ro [Site web]
6. http://whc.unesco.org/en/list/906 [Site web]
7. Institutul Național al Patrimoniului, Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei, 2021, https://patrimoniu.ro/monumente-istorice/lista-patrimoniului-mondial-unesco/17-monumente-istorice/unesco/92-cetatile-dacice-din-muntii-orastiei [Pagină web]
8. Daicoviciu, C.; Ferenczi, Alexandru, Aşezările dacice din Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1951 [Publicaţie]
9. Daicoviciu, Hadrian, Sistemul defensiv al cetăţii dacice de la Costeşti, Sargetia, XIV, Întreprinderea Poligrafică Cluj, Cluj-Napoca, 1979, 103-114, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=75897-sistemul-defensiv-al-cetatii-dacice-de-la-costesti--sargetia-acta-musei-devensis-muzeul-civilizatiei-dacice-si-romane-deva--xiv-1979 [Publicaţie]
10. Daicoviciu, C.; Ferenczi, Șt.; Glodariu, I., Cetăţi şi aşezări dacice din sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989 [Publicaţie]
11. Gheorghiu, Gabriela, Dacii de pe cursul mijlociu al Mureşului, Cluj-Napoca, 2005 [Publicaţie]
12. Gheorghiu, Gabriela, Piese de mobilier romane descoperite în cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie, Apulum, XLIII, 1, Alba Iulia, 2006, 151-155 [Publicaţie]
13. Gheorghiu, Gabriela, One toreus tool found within the Dacian Fortress at Costeşti-Cetăţuie (Hunedoara County), Biblioteca Musei Napocensis, Cluj- Napoca, 2004, 531-537, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=10139-one-toreurs-tool-found-within-the-dacian-fortress-at-coastesti-cetatuie-hunedoara-county--biblioteca-musei-napocensis--xxi-2004 [Publicaţie]
14. Glodariu, Ioan, Arhitectura dacilor – civilă şi militară, Cluj-Napoca, 1983 [Publicaţie]
15. Glodariu, I.; Iaroslavschi, E.; Rusu-Pescaru, Adriana; Stănescu, F., Sarmizegetusa Regia - Capitala Daciei Preromane, Acta Musei Devensis, Deva, 1996, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1146-sarmizegetusa-regia-capitala-daciei-preromane [Publicaţie]
16. Sion, Anișoara, Cetatea dacică de la Costeşti. Scurtă privire asupra sistemului de construcţie, Revista muzeelor şi monumentelor - Monumente istorice şi de artă, XVI, 2, București, 1985, 3-12, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=57675-cetatea-dacica-de-la-costesti-scurta-privire-asupra-sistemului-de-constructie--revista-muzeelor-si-monumentelor-monumente-istorice-si-de-arta--2-anul-xvi-1985 [Publicaţie]
17. Teodorescu, D.M., Cetatea dacă de la Costeşti, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania, II, 1929, 265-268 [Publicaţie]
18. Macrea, Mihail, Monedele din cetatea dacă dela Costești, Anuarul Institutului de Studii Clasice, II, Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj, Cluj, 1933-1935, 147-163, http://www.sarmizegetusa.org/doc/Macrea%20M.%2C%20Monetele%20din%20cetatea%20daca%20de%20la%20Costesti%2C%20AISC%201936.pdf [Publicaţie]
 
Fotografii sit