Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   15992.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AG-II-a-A-13622
Name   Situl Bisericii Buna Vestire a fostei mănăstiri Cotmeana
County   Argeş
Commune   Cotmeana
City/Town/Village   Cotmeana
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Cotmeana a fost clădită de voievodul Radu I si fii săi Dan I si Mircea cel Mare, între 1377-1389, înfrumuseţată în 1711, reparată de egumenul Sofronie de la Cozia, cu "osteneala" lui Iosif, egumenul mănăstirii, care a zidit si clopotniţa de la poarta ei, în 1875, restaurată 1922, 1924 si 1959, cât şi în cursul anului 1972. Primul document în care întâlnim numele mănăstirii Cotmeana este hrisovul lui Mircea cel Bătrân din 1388.Biserica "Buna Vestire" de la fosta mănăstire Cotmeana a fost construită între anii 1387-1389, pe locul unei construcţii mai vechi, din vremea lui Mircea cel Bătrân. Clopotele dăruite de jupan Dragomir, au fost turnate în anul 1385. În anii 1777, ieromonahii Ilarion şi Sofronie de la Cozia lărgesc pronaosul şi adaugă un pridvor. Clopotniţa s-a construit în 1857, când s-au mai făcut unele reparaţii.
Uşile originale, din lemn sculptat cu motive vegetale, se păstrează în Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti. Biserica, cu turlă joasă pe pronaos, şi clopotniţa sunt acoperite cu sindrilă. Pictura din naos este din vremea lui Mircea cel Bătrân, iar cea din pronaos din vremea lui Constantin Brancoveanu. Clopotele acestei biserici sunt anterioare anului 1386
Notes   Direcţia Monumentelor Istorice a efectuat restaurări în anii 1922-1924, 1959 şi 1972, 1977, 1986, care nu au împietat forma iniţială a bisericii.
State of preservation   foarte bună / 04.01.1967
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea Cotmeana
Last record update   26.04.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Construcţie  Epoca medievală (sec. XIV - XVII)       AG-II-m-A-13622.02 
turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. IV-XVII)        
zid de incintă  Epoca medievală (sec. IV-XVII)     Zidul incintă, cu urmele drumului de strajă pe latura de vest  
clădire  Epoca medievală (sec. IV-XVII)        
chilie  Epoca medievală (sec. IV-XVII)        
grajd  Epoca medievală (sec. IV-XVII)        
Biserică  Epoca medievală (ante 1388; 1777)    

Faza I:
Biserica “Buna Vestire” este singurul element rămas din fostul complex mănăstiresc Cotmeana. Biserica veche era compusă din naos dreptunghiular boltit semicilindric şi trei abside, una la altar şi două laterale, semicircolare în interior şi poligonale cu trei laturi în exterior, acoperite cu jumătăţi de calote sferice. Pronaosul original a fost înlocuit în 1777. Deasupra pronaosului se află acum o turlă de lemn pe plan octogonal învelită cu şiţă. Prin analizarea părţii superioare a zidăriei pronaosului s-a consideră existenţa unei clopotniţe de zid, ea fiind înlocuită de clopotniţa de lemn în sec. XVIII. Pisania veche a bisericii nu s-a păstrat, cea care există astăzi între pronaos şi naos a fost pusă în vremea lui Constantin Brâncoveanu cu ocazia restaurărilor efectuate. Cel mai vechi clopot al mănăstirii avea o inscripţie din vremea voievodului Dan I (1385). Săpăturile arheologice executate la sf. anului 1956, sub forma unor sondaje în zona bisericii, de un colectiv format din I. Barnea, N. Constantinescu şi D.V. Rosetti au arătat că biserica a avut abside laterale de la început şi ele fac corp cu zidurile construcţiei iniţiale. S-au descoperit fundaţiile vechiului pronaos. Sondajele nu au găsit elemente care să-i ajute la datarea certă, astfel că s-a considerat, pe bază de analogie planimetrică, construcţia ca fiind înainte de venirea călugărului sârb Nicodim, adica circa 1370.
Faza II:
Biserica din faza a doua este mai mare dec\t cea veche. Săpăturile arheologice din 1956 au stabilit că planul vechiului pronaos a cărui latură de vest are fundaţia situată la 4,7 m de zidul de vest al naosului, deci în interiorul pronaosului actual. Fundaţiile descoperite sunt identice ca structură cu fundaţiile bisericii.

În urma cercetărilor de restaurare şi arhitecturale s-a constatat că zidul de nord al pronaosului originar este conservat parţial în cadrul zidăriei de sec. XVIII. Pridvorul de pe latura de nord are zidăria ţesută cu cea apronaosului până în partea superioară a arcadelor. În consecinţă ipoteza formulată de echipa de arheologi, a adăugirii pridvorului în sec. XIX nu poate fi susţinută. Se pare că absenţa ţeserii zidăriei provine de la reparaţiile făcute între 1922-1924, când s-au reparat arcadele. De asemenea zidăria pronaosului de secol XVIII se păstrează numai la partea superioară.

AG-II-m-A-13622.01 
Chilii  Epoca medievală (sec. XIV - XVII)       AG-II-m-A-13622.03 
construcţie  Epoca medievală (sec. XVI)       AG-II-m-A-13622.04 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XIV-XVII)       AG-II-m-A-13622.05 
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XIV-XVII)       AG-II-m-A-13622.06 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 128-129, poz. 432-438 [Ordin MCC]
2. Greceanu, Radu, Greceanu, Eugenia, Istoricul şi restaurarea bisericii fostei mănăstiri Cotmeana, Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare, DMI, Bucureşti, 1967, 52-89 [Publicaţie]
3. Barnea, I., Constantinescu, N., Sondajul de la Mănăstirea Cotmeana, Materiale şi cercetări arheologice, V, 1958, 665-670 [Publicaţie]
 
 
Scroll