Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   27775.01
Nume   Aşezarea fortificată La Tène de la Cuieşd - Valea Cetăţii-Valea de Cornet
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Brusturi
Localitate   Cuieşd
Punct   Valea Cetăţii-Valea de Cornet
Reper   Situl cuprinde un promontoriu nisipos şi mai multe terase pe partea dreaptă şi, probabil, în cea stângă. Se află într-o căldare creată de mai mulţi torenţi sub dealul Urvindului la sud, Culmea Piţigoii la est şi o culme numită "Poposală" la vest, într-o zonă puternic erodată în zona de formare a văii Cetăţii sau Văii de Cornet. Aici se află doi muncei rezultaţi prin erodare, dintre care cel de la nord este lung de 90 metri, unde s-au găsit urme de locuire constând în ceramică şi chirpic, fragmente de râşniţe şi pietre de râu care ar fi putut proveni de la fundaţia, talpa din piatră a unei porţi situate la capătul de sud. Tot înspre capătul de sud există urmele unui posibil şanţ de apărare.
Forma de relief   deal, promontoriu şi terase
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare fortificată
Descoperitor   Asociaţia urbarială de păşunat şi împădurit "Silvana", Urvind
Data descoperirii   15.07.2020
Suprafața sitului   30223 mp
Stare de conservare   medie / 18.10.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 18.10.2021
Regim de proprietate   Privat
Data ultimei modificări a fişei   18.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare fortificată  La Tène    

Fortificaţia este amplasată pe un montic natural de aproximativ 110 metri, din care aproximativ 90 metri, probabil, ocupat în vechime, şi lat între 12 şi 20 metri. Înspre sud, pe panta dealului, se aflau fragmente de chirpic (lut ars), iar pe limita sudică a platoului, pietre de râu şi o bucată de râşniţă din gresie roz care putea marca ruinele tălpii din piatră a unei posibile porţi din lemn. La baza sudică a pantei se mai pot distinge urmele unui posibil şanţ de apărare. La faţa locului au fost descoperite două drahme care proveneau din panta unui platou spălat de un torent situat la 140 metri est de fortificaţia de pământ, iar alte 17 dintr-un loc situat la aproximativ 40 metri de baza sudică a fortificaţiei. Piesele monetare sunt databile în secolul I a. Chr. Faptul că lotul de monede a fost găsit pe un teren reprezentat de un fel de mâl scurs spre vale dinspre drumul forestier vizibil în 2020, făcea posibilă ipoteza scurgerii lor de pe un platou mult înălţat dinspre est.
La aproximativ 200 metri sud de fortificaţie, pe un platou sau o terasă înaltă, s-a descoperit un număr de 17 verigi din bronz, şapte monede din bronz neidentificate, două monede din acelaşi material, 6 cuie, un vârf de suliţă, un cuţit de tip sica, o potcoavă din fier.


 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren      

Bibliografie
1. Bulzan, Sorin, 2021 [fișă de sit] (sursa fişei de sit)