Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   163262.05
Nume   Situl arheologic de la Dăneşti - La Meri
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Dăneşti
Localitate   Dăneşti
Punct   La Meri
Reper   Situl se află la 300 m nord-vest de sat, pe versantul estic al dealului Zarea Răşcanilor, aproape de Iazul Buragăi.
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Localizarea sitului arheologic a fost realizată prin compararea Hărţii Topografice a României, scara 1:25.000 cu harta redată în lucrarea „Statornicie şi Continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui”, realizat de către Coman Ghenuţă.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 01.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   07.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  La Tène Lunca Ciurii  

Au fost descoperite resturi ce provin de la vase mari, lucrate din pastă grosieră de culoare cenuşie-negricioasă sau galben-roşcată. Acestea sunt fie lustruite, fie decorate cu proeminenţe plate sau conice, brâuri în relief sau şiruri de alveole aplicate. Totodată, au fost descoperite şi vase de import sau vase lucrate cu roata şi obiecte de metal.


 
Locuire  Epoca romană (sec. III p. Chr.)    

Au fost descoperite fragmente ceramice lucrate la roată, din pasta fină, cenuşie.


 
Locuire  Epoca medievală (sec. VIII-XII)    

Au fost descoperite fragmente de vase cu marginile subţiate şi evazate, lucrate la roată şi decorate cu benzi incizate si resturi de cazane de lut.


 
Locuire  Epoca medievală târzie (sec. XVI-XVII)    

 
 

Bibliografie
1. Zaharia, Emilia; Buraga, Constantin, Cercetări arheologice de suprafață în comunele Dănești, Rebricea și Tăcuta (jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, I, Vaslui, 1979, 245 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, București, 1980, 101 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll