Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   176819.03
Nume   Aşezarea eneolitică de la Diocheţi Rediu - Izlaz
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Moviliţa
Localitate   Diocheţi Rediu
Punct   Izlaz
Reper   Situl arheologic se află la aproximativ 2.500 metri nord-vest de sat, pe partea dreaptă a pârâului Zăbrăuţi.
Reper hidrografic - nume   Zăbrăuţi
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   păşune; exploatare minieră
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află un bot al terasei inferioare din dreapta ZăbrăuţiuluiSitul se află în lunca Zăbrăuţiului, pe un grind separat de restul terasei de un prival al acestuia. Terenul are o poziţie dominantă în lunca Zăbrăuţiului, ceea ce-i asigura vizibilitate asupra văii acestui râu, atât în amonte înspre Mănăstiora-Fitioneşti, cât şi în aval înspre confluenţa cu Siretul.
În timpul excavaţiilor mecanice au fost scoase la iveală fragmente de pereţi prăbuşiţi şi incendiaţi şi fragmente ceramice din neolitic, eneolitic, epoca bronzului şi antichitate.
Observații   Grindul şi primele depuneri arheologice au fost afectate de localnici care au exploatat nisipul şi pietrişul care constituie baza grindului.
Descoperitor   Costin Croitoru, Stănică Pandrea
Data descoperirii   2020
Suprafața sitului   26,466 mp
Stare de conservare   precară / 13.01.2023
Riscuri naturale   Animale: 4 / 13.01.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 13.01.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   13.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Ceramica lineară cu capete de note muzicale      
Aşezare  Eneolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Precucuteni / III  

A fost cercetată parţial o locuinţă incendiată.

 
locuinţă  Eneolitic (mileniul al V-lea a. Chr.) Precucuteni / III   Pereţii locuinţei erau construiţi din lemn şi lut în sistemul paiantă.  
Aşezare  Epoca bronzului Monteoru / Ic2      
Aşezare  Epoca bronzului Noua      
Aşezare  La Tène Daci      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2021

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin
2. evaluare de teren 2020

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliografie
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiu arhelogic, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll