Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155788.06
Nume   Situl arheologic de la Dudeştii Noi - Strada Dealului (Beşenova Nouă / Neubeschenowa)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dudeştii Noi
Localitate   Dudeştii Noi
Punct   Strada Dealului
Reper   Situl se află la cca. 392 m S de primăria comunei Dudeştii Noi, la cca. 1,44 km N-NE de DN6 între Becicherecu Mic şi Timişoara şi la cca. 5,53 km SV de Biserica Sf. Dumitru din Sânandrei, la cca. 2,1 km V de râul Bega Veche.
Reper hidrografic - nume   Bega Veche
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   locuire, păşune
Categorie   Locuire civilă şi Descoperire funerară
Tip   Aşezare deschisă şi cimitir de inhumaţie
Descriere   Situl este într-o stare de conservare bună, având în prezent destinaţia de păşune, fiind cuprins într-o zonă în plină expansiune imobiliară. Este expus riscului cauzat de dezvoltarea imobiliară.
Situl este situat pe un deal şi constă într-o aşezare deschisă şi un cimitir creştin. În urma unei sesizări a Primăriei Dudeştii Noi privind descoperirea unor oase umane în urma lucrărilor intruzive efectuate pentru realizarea de rigole a fost efectuat un control în teren, fiind identificat situl pe baza complexelor sesizate în profilele şanţurilor săpate, a oaselor umane şi a materialului ceramic atât din săpături cât şi de la suprafaţă. De la intersecţia Str. Paris, respectiv Amsterdam cu Str. Dealului, pe o lungime de cca. 87 m, spre Str. Căminului, pe ambele părţi ale Str. Dealului, şi parţial pe Str. Amsterdam (doar latura de nord pe cca. 20 m), lucrările intruzive au afectat numeroase morminte de inhumaţie, în profilele rigolelor putând fi observate cu uşurinţă cca. 40-50 de morminte. Nu au putut fi identificate la faţa locului fragmente ceramice sau alte piese de inventar funerar care să indice datarea cimitirului. Cu toate acestea, orientarea mormintelor indică apartenenţa lor la un cimitir creştin. Analiza hărţilor istorice (cele trei ridicări topografice habsburgice, harta topografică militară 1975) nu indică existenţa unui cimitir în acest punct, ci a unor întinse plantaţii de viţă de vie. Este posibil ca acest cimitir să fie anterior anului 1769 (ridicarea topografică iozefină), dar întrucât pe această hartă topografică nu este figurat cimitirul localităţii, nu este exclus ca cimitirul descoperit pe Str. Dealului să fie primul cimitir al localităţii Beschenowa. Totodată, pe Str. Amsterdam şi parţial, pe Str. Paris, Londra, Kiev, Berlin, Dealului au fost identificate cca. 30 de complexe arheologice - locuinţe, gropi menajere, cuptor afectate de lucrările mecanizate pentru efectuarea rigolelor. Fragmentele ceramice identificate la faţa locului, precum şi descoperirea unui obiect metalic din bronz pe str. Paris (posibil fragment seceră) indică existenţa pe acest amplasament a unui sit arheologic din epoca bronzului neidentificat până în prezent.
Observații   Situl a fost identificat în urma unui control efectuat de DJC Timiş, pe baza materialului ceramic şi a complexelor observate în profilurilor rigolelor executate.
Data descoperirii   21.05.2020
Suprafața sitului   cca. 4,76 ha
Stare de conservare   medie / 27.10.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.10.2020
Regim de proprietate   Publică şi privată
Data ultimei modificări a fişei   12.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca Bronzului    

Pe Str. Amsterdam şi parţial, pe Str. Paris, Londra, Kiev, Berlin, Dealului au fost identificate cca. 30 de complexe arheologice – locuinţe, gropi menajere, cuptor afectate de lucrările mecanizate pentru efectuarea rigolelor. Fragmentele ceramice identificate la faţa locului, precum şi descoperirea unui obiect metalic din bronz pe str. Paris (posibil fragment seceră) indică existenţa pe acest amplasament a unui sit arheologic din epoca bronzului neidentificat până în prezent.

Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice (buze, toarte, funduri) şi atipice, un obiect din bronz. Cronologic, acestea pot fi încadrate în epoca bronzului.

 
Nnecropolă  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Lucrările intruzive au afectat numeroase morminte de inhumaţie, în profilele rigolelor putând fi observate cu uşurinţă cca. 40-50 de morminte. Nu au putut fi identificate la faţa locului fragmente ceramice sau alte piese de inventar funerar care să indice datarea cimitirului. Cu toate acestea, orientarea mormintelor indică apartenenţa lor la un cimitir creştin.

Este posibil ca acest cimitir să fie anterior anului 1769 (ridicarea topografică iozefină), dar întrucât pe această hartă topografică nu este figurat cimitirul localităţii, nu este exclus ca cimitirul descoperit pe Str. Dealului să fie primul cimitir al localităţii Beschenowa.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. Control 2020

Direcția Județeană de Cultură Timiș BUNOIU Victor
Muzeul Național al Banatului DIACONESCU Dragoș
2. cercetare preventivă 2020

Universitatea de Vest, Timişoara STAVILĂ Andrei
NICA Darius Rareș
CIRȚ Roxana
BUSTAN Dragoș

Bibliografie
1. Sofia, Bertea, Timișoara, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Stavilă, Andrei, 75. Dudeștii Noi, com. Dudeștii Noi, jud. Timiș. Punct: Strada Dealului, Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 406-407, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6484&d=Dudestii-Noi-Timis-Strada-Dealului-2020 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll