Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155270.08
Nume   Aşezarea de la Dumbraviţa - Obiectiv 11 (Opština Dumbravica (sâr.) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.),)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dumbrăviţa
Localitate   Dumbrăviţa
Adresa   intersecţie str. Simfoniei cu str. Mureş
Punct   Obiectiv 11
Reper   Situl se află la 2,31 Km V de primăria comunei Dumbrăviţa, la 2,4 km S-SV de biserica ortodoxă din Covaci, la cca. 6,36 km SE de biserica romano-catolică din Sânandrei.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Situl este într-o stare de conservare bună, în prezent, terenul nefiind cultivat. Este expus riscului cauzat de dezvoltarea imobiliară din zonă, fiind situat într-o zonă rezidenţială. Totodată, în perimetrul sitului (jumătatea sa vestică) este în prezent depozitat moloz şi pământ rezultat în urma unor lucrări de construcţii pe raza comunei Dumbrăviţa. Materialul constă în fragmente de ceramică care pot fi divizate în două categorii distincte: ceramică grosieră şi fină. Ceramica grosieră, degresată cu pleavă, arsă oxidant, cu suprafeţele acoperite cu o angobă păstrată parţial. Decorurile au fost realizate prin modelarea plastică a unor butoni semisferici. Ceramica fină are pasta degresată cu pleavă şi suprafeţele lustruite. Din repertoriul formelor a fost determinată o strachină. Pe lângă fragmnetle ceramice au fost identificate şi fragmente de chirpici. Utilajul litic este reprezentat de un fragment de topor din corneeană calcinat.
Observații   Situl a fost identificat în urma unui control pe teren efectuat în 2018 de DJC Timiş, pe baza materialului ceramic observat la suprafaţă.
Descoperitor   dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) şi arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timişoara)
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   cca. 2,69 ha
Stare de conservare   bună / 19.02.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 19.02.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   20.02.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo-Criş  

Ca datare, ceramica este atribuită neoliticului timpuriu, cultura Starčevo-Criş.


 
aşezare  Epocă postromană (Sec. III-IV)    

În urma controlului pe teren efectuat în 27.11.2019 au fost identificate în urma intervenţiilor neautorizate şi fragmente ceramice de culoare cenuşie dar şi o fusaiolă databile în perioada sec. III-IV p.Chr.

Materialele sarmatice se concentrează în partea nordică a sitului arheologic.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018 Situl a fost identificat în 2018 în urma efectuării unui control pe teren de o echipă formată din arhg. dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) și arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timișoara). În data de 27.11.2019, în urma unui control pe teren efectuat de către DJC Timiș prin arhg. dr. Victor Bunoiu și Muzeul Național al Banatului prin arhg. Dan Ciobotaru pe str. Mureș și str. Simfoniei, Dumbrăvița, s-a constatat afectarea sitului (zona vestică) de lucrări intruzive efectuate de către SC RCS&RDS SA pentru introducerea unor rețele de telecomunicații. * ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliografie
1. Bunoiu, Victor, 2018 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)