Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155270.07
Nume   Aşezarea sarmatică de la Dumbrăviţa - Obiectiv 10 (Dumbravica (sârbă) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dumbrăviţa
Localitate   Dumbrăviţa
Punct   Obiectiv 10
Reper   Situl se află la 3,24 Km V de primăria comunei Dumbrăviţa, la 3,86 km N de biserica Metanoia din Timişoara, la cca. 6,13 km SE de biserica romano-catolică din Sânandrei.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură; exploatare minieră
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Situl este situat pe teren arabil în prezent, în partea vestică a unor foste depozite de furaje (hartă topo militară, ediţia 1975). Este situat într-o zonă cu funcţiunea servicii. Este traversat de la nord la sud, în zona mediană de un canal de desecare. Totodată, jumătatea vestică a sitului este tăiată în două de un alt canal de desecare şi un drum agricol.
Observații   Situl a fost identificat în urma unei verificări pe teren efectuată în anul 2018 de DJC Timiş, în baza unor informaţii prealabile oferite de către arhg. dr. Andrei Stavilă.
Descoperitor   dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) şi arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timişoara)
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   aproximativ 4,3 ha.
Stare de conservare   medie / 19.02.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 19.02.2020
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   19.02.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca postromană (Sec. III-IV p.Chr.) Sarmaţi  

Situl este situat pe o terasă înaltă, în apropierea malului sudic al pârâului Beregsău, şi constă dintr-o aşezare deshisă, dispusă pe direcţia SV–NE. Situl a fost reperat pe baza materialui arheologic, constând din fragmente ceramice specifice sec. III-IV p.Chr. Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice (buze, fund vas) şi atipice, preponderent de culoare cenuşie, fină, arsă reducător. Au fost identificate şi puţine fragmente de ceramică de culoare roşie-cărămizie (3), de tradiţie romană. Ca datare, ceramica se poate atribui epocii postromane (secolele III-IV p.Chr). În partea de nord a jumătăţii vestice a sitului a fost identificat şi un fragment osteologic (calotă craniană) care poate să indice existenţa unui mormânt în perimetrul respectiv.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018 * ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliografie
1. Bunoiu, Victor, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)