Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155270.10
Nume   Aşezarea sarmatică de la Dumbraviţa - Obiectiv 16 (Újsentes (maghiară) / Neussentesch (germană), Opština Dumbravica (sârbă))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dumbrăviţa
Localitate   Dumbrăviţa
Punct   Obiectiv 16
Reper   Situl se află la 3,07 Km V-NV de primăria comunei Dumbrăviţa, la 2,32 km SV de biserica ortodoxă din Covaci, la cca. 5,64 km SE de biserica romano-catolică din Sânandrei.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură, locuire
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Situl este într-o stare de conservare bună, având în prezent destinaţia de teren arabil. Este expus riscului cauzat de dezvoltarea imobiliară fiind situat într-o zonă destinată serviciilor.
Descoperitor   dr. Victor Bunoiu , dr. Octavian Rogozea
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   aproximativ 1,8 ha
Stare de conservare   bună / 19.02.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 19.02.2020
Data ultimei modificări a fişei   19.02.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Epoca postromană (Sec. III-IV p.Chr.) Sarmaţi  

Situl este situat pe a doua terasă nordică a pârâului Beregsău şi constă dintr-o aşezare deshisă, dispusă pe direcţia SV–NE. Situl a fost reperat pe baza materialui arheologic, constând din fragmente ceramice. Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice (buze, fund vas) şi atipice, preponderent de culoare cenuşie, fină, arsă reducător. Ca datare, ceramica se poate atribui epocii postromane (secolele III-IV p.Chr).


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018 * ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliografie
1. Bunoiu, Victor, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)