Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155270.05
Nume   Situl arheologic de la Dumbrăviţa - Lac 2 (Dumbravica (sârbă) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dumbrăviţa
Localitate   Dumbrăviţa
Punct   Lac 2
Reper   Situl se află la 2,08 km E-NE de Primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,67 km V-NV de biserica Romano-Catolică din Giarmata Vii şi la cca. 1,16 km SE de sensul giratoriu de la intersecţia Drumului Judeţean DJ691 cu Centura Timişoarei DNCT. La aproximativ 190 m SV de sit se află lacul de acumulare Dumbrăviţa de pe cursul pârâului Behela.
Reper hidrografic - nume   Behela
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Situl este amplasat pe un grind, în imediata vecinătate a zonei inundabile a pârâului Behela. Situl arheologic ocupă, cu precădere, suprafaţa cea mai înaltă a platoului, precum şi panta dinspre NNE, cu cea mai bună expunere către soare.
Situl arheologic constă dintr-o aşezare reperată pe baza unui material arheologic constând din fragmente de ceramică, în cantităţi mari, precum şi sporadice fragmente osteologice. În urma efectuării sondajelor arheologice intruzive din mai 2017 (20 de secţiuni) au fost identificate materiale arheologice, complexe arheologice şi straturi de cultură. Materialul constă în numeroase fragmente de ceramică, tipice (buze de vas şi un fragment de toartă) şi atipice, preponderent de culoare cenuşie, semifină, arsă reducător, localizat cu precădere în centrul sitului şi sporadice fragmente de ceramică de culoare neagră, dar şi fragmente ceramice de culoare roşie-cărămizie, grosieră.
Observații   Situl a fost afectat de intervenţii mecanizate de amenajare a terenului spre NNE de centrul sitului, unde mai multe complexe arheologice au fost afectate de intervenţia mecanizată, cu fragmente ceramice şi osteologice vizibile la suprafaţa solului.
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   2,6 ha
Stare de conservare   precară / 04.07.2017
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 14.04.2020; Afectare parţială: 4 / 04.07.2017; Agricultură intensivă: 3 / 04.07.2017
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   14.04.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Preistorie necunoscut  

 
 
aşezare  Epoca post-romană (secolele II-IV)    

Pe lângă materialul ceramic tipic, a fost reperat şi un fragment ceramic tipic (buză de vas), de calitate bună, culoare roşiatică, posibil o imitaţie de terra sigilata. Ca datare, majoritatea ceramicii este atribuită epocii post-romane.


 
aşezare  Epoca medievală timpurie    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2017 * ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
* VLASE Dan
DJC Timiș * *
U Timişoara * *
2. sondaj 2017 * MICLE Dorel
* STAVILĂ Andrei
* ROGOZEA Octavian
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Stavilă, Andrei; Rogozea, Octavian, Raport de diagnostic arheologic invaziv pentru perimetruL PUZ – Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii nr. topo A251/1/5/a, A251/1/5/b/1, A251/1/5/b/2, Dumbrăvița, jud. Timiş, 2017 [Raport de diagnostic invaziv]
2. Vlase, Dan; Bunoiu, Victor, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Craiovan, Bogdan Alin, Proiect de cercetare arheologică preventivă - PUZ - Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii, Timișoara, 2018 [Document de arhivă]