Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155270.02
Nume   Situl arheologic de la Dumbraviţa - Obiectiv 3 (Dumbravica (sârbă) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.))
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Dumbrăviţa
Localitate   Dumbrăviţa
Punct   Obiectiv 3
Reper   Situl se află la aproximativ 300 m vest de Obiectivul 2 la 2,46 km NV de Primăria comunei Dumbrăviţa, la 1,75 km S-SV de biserica Ortodoxă din Covaci, la cca. 105 m N-NE de Centura Timişoarei DNCT.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Situl situat într-o zonă inundabilă, fiind amplasat pe malul drept al pârâului Beregsău, pe o terasă cu o altitudine de cca. 92 m. Constă dintr-o aşezare deshisă, cu o stratigrafie complexă/multistratificată. A fost reperat la suprafaţă pe baza unui material arheologic constând din fragmente de ceramică, datată în epoca post-romană şi în epoca medievală.
În timpul cercetării preventive au fost identificate complexe arheologice de dimensiuni mari (9 locuinţe de tip bordei, semibordeie şi de suprafaţă; unele dintre ele au fost surprinse cu podină şi cu vatră) şi de dimensiuni mai mici (9 şanţuri; 1 cuptor; 60 de gropi de stâlp, gropi de provizii, gropi menajere).
Materialul constă în fragmente de ceramică (tipice şi atipice), piese ceramice întregi sau întregibile (vase, pipe), fragmente osteologice (umane, animaliere), fragmente litice, piese din fier; fragmente din obiecte metalice (cuţite, catarame, obiecte de harnaşament) şi obiecte podoabă (inel). Materialul acoperă un palier temporal larg, de la neolitic (cultura Starčevo-Criş), epoca post-romană (sec. II-IV), epoca medievală (sec. IX-X, X-XI, XIII şi XIV-XV) şi epoca modernă (sec. XVIII).
Observații   Situl a fost supus unei cercetări preventive în partea centrală cu ocazia lucrărilor de execuţie la Centura Timişoarei DNCT, care taie situl în partea mediană pe direcţia NV-SE.
Parcele cadastrale: CF 402532, CF 402533, CF 402538, CF 402539, CF 402540, CF 412159, CF 402543, CF 402542, CF 402541, CF 402534, CF 402535, CF 402536, CF 407131, CF 407132, CF 408045, CF 408046, CF 408547, CF 408548, CF 402728, CF 402729, CF 402730, CF 402731, CF 402732, CF 402734, CF 402735, CF 402737, CF 402738, 405791, CF 402734.
Suprafața sitului   12 ha
Stare de conservare   medie / 19.02.2020
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 03.07.2017
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 03.07.2017; Agricultură intensivă: 3 / 03.07.2017
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   20.02.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX-X d.Chr.) necunoscută  

 
 
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec.X-XI d.Chr.) necunoscută  

În suprafaţa III, secţiunea 2/D, au fost identificate 3 morminte de înhumaţie, cu inventar (piese din metal, inclusiv un inel de tâmplă), datate în sec. X-XI. Este posibil ca aceste morminte să facă parte dintr-o necropolă, fiind suprinsă doar limita acesteia în timpul cercetării arheologice preventive.


 
aşezare  Neolitic (mil. VII î. Hr.) Starcevo - Criş  

 
 
aşezare  Epoca daco-romană (sec.II-IV d.Chr.) necunoscută  

 
 
aşezare  Epoca medievală (sec XIII) necunoscută  

 
 
aşezare  Epoca modernă necunoscută  

 
 
aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XV)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2004 * DRAȘOVEAN Florin
* CEDICĂ Valentin
* CHIU Florentina
* TĂNASE Dana
* SZENTMIKLOSI Alexandru
MB Timişoara * *
2. evaluare de teren 2003 * MORAVETZ Iosif
* DRAȘOVEAN Florin
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* FLUTUR Alexandru
* CIOBOTARU Dan
* TĂNASE Dana
MB Timişoara * *
Universitatea din Calgary, Canada * *
3. evaluare de teren 2002 * MORAVETZ Iosif
* DRAȘOVEAN Florin
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* FLUTUR Alexandru
* CIOBOTARU Dan
* TĂNASE Dana
MB Timişoara * *
Universitatea din Calgary, Canada * *
4. evaluare de teren 2001 * MORAVETZ Iosif
* DRAȘOVEAN Florin
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* FLUTUR Alexandru
* CIOBOTARU Dan
* TĂNASE Dana
MB Timişoara * *
Universitatea din Calgary, Canada * *
5. evaluare de teren 2000 * MORAVETZ Iosif
* DRAȘOVEANU Florin
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* FLUTUR Alexandru
* CIOBOTARU Dan
* TĂNASE Dana
MB Timişoara * *
Universitatea din Calgary, Canada * *
6. evaluare de teren 1999 * MORAVETZ Iosif
* DRAȘOVEAN Florin
* SZENTMIKLOSI Alexandru
* FLUTUR Alexandru
* CIOBOTARU Dan
* TĂNASE Dana
MB Timişoara * *
Universitatea din Calgary, Canada * *

Bibliografie
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 103 [Publicaţie]
2. Mărghitan, Liviu, Banatul în lumina arheologiei, 2, Timişoara, 1980, 155 [Publicaţie]
3. Bunoiu, Victor, 2017 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Drașovean, Florin et alii, Săpăturile arheologice preventive de la Dumbrăviţa. DN 6 – varianta ocolitoare Timişoara, km. 549+076-DN 69, km. 6+430, Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, 33, 2004, 22-55 [Publicaţie]