Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   57715.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CJ-I-s-A-07051
Nume   Situl arheologic de la Floreşti - Cetatea Fetei
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Floreşti
Localitate   Floreşti
Punct   Cetatea Fetei
Reper   Situl se află pe malul drept al Someşului Mic, la sud de satul Floreşti, pe vârful dealului cu acelaşi nume.
Reper hidrografic - nume   Someşul Mic
Reper hidrografic - tip   râu
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Pe vârful acestui deal se află urmele unei cetăţi medievale care a aparţinut episcopilor de Alba Iulia şi care a fost datată în sec. XIII-XIV. Prima schiţă topografică a fortificaţiei medievale a fost realizată de K. Horedt. Ulterior, cercetările de suprafaţă efectuate în punctul respectiv au dus la depistarea unor fragmente ceramice din perioada de tranziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni), epoca bronzului, Hallstatt, La Tene şi epoca medievală.
Data ultimei modificări a fişei   18.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului        
Aşezare  Hallstatt       CJ-I-m-B-07051.04 
Cetate  La Tène (Sec. I a. Chr. - I p. Chr.) dacică  

Deşi locuirea medievală a distrus nivelurile de locuire antice şi eventualele fortificaţii anterioare, se apreciază, pe baza amplasării geografice şi a analogiilor, că în acest loc a existat o cetate dacică. Materialul ceramic descoperit este reprezentat de ceramică lucrată cu mâna - vase-borcan, ceşti, fructiere, şi ceramica lucrată la roată, mult mai redusă cantitativ.

CJ-I-m-B-07051.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor        
Cetate  Epoca medievală (Sec. XIII - XV)    

Cetatea medievală este construită de episcopii de Alba Iulia la sfârşitul sec. XIII şi este distrusă la începutul sec. XV. S-au identificat faze de fortificare cu val şi palisadă, zid de piatră.

CJ-I-m-A-07051.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1991-1992

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei RUSU A. A.
RUSTOIU Aurel

Bibliografie
1. Crişan, I. H., Bărbulescu, M., Chirilă, E., Vasiliev, V., Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Cluj, 1992, 204 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. I [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Cupcea, George, Studiu Arheologic pentru reactualizare P.U.G. Com. Florești, Jud. Cluj, 2019 [PUG]
4. Rustoiu, Aurel, Ceramica dacică de la Floreşti - "Cetatea Fetei" (jud. Cluj), Revista Bistriţei, VII, 1993, 63-75, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72633-ceramica-dacica-de-la-floresti-cetatea-fetei-jud-cluj--revista-bistritei--vii-1993 [Publicaţie]
5. Rusu, A. A., Cronica cercetărilor aheologice din România, 1983-2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=637&d=Floresti-Cluj-Cetate-1983--1992 [Publicaţie]
6. Rusu, A. A., Cetatea medievală de la Floreşti (jud. Cluj) (Cercetări arheologice din anii 1990—1991), Ephemeris Napocensis, 3, 1993, 281-297 [Publicaţie]
 
 
Scroll