Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160555.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TL-I-s-B-05788
Nume   Situl arheologic de la Floreşti - Vatra satului
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Horia
Localitate   Floreşti
Punct   Vatra satului
Reper   Aşezarea se află de o parte şi de alta a drumului Horia – Floreşti, la limita de SSE şi SSV a satului Floreşti.
Forma de relief   podiş
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Urmele edificiilor antice sunt reprezentate de numeroasele materiale de construcţie vizibile la suprafaţa solului.
Observații   Aşezarea este cunoscută în literatura de psecialitate datorită descoperiri depozitului de amfore rhodiene.
Suprafața sitului   0, 65 ha
Stare de conservare   precară / 16.09.2022
Riscuri naturale   Animale: 3 / 16.09.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 16.09.2022; Vandalism: 4 / 16.09.2022; Furturi: 4 / 16.09.2022; Incendii provocate: 1 / 16.09.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   16.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène geto-dacică  

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
aşezare deschisă  Elenistică    

În acest loc a fost descoperit un tezaur de amfore Rhodiene, dar şi numeroase fragmente ceramice.

 
aşezare deschisă  Epoca romană timpurie    

Au fost descoperite fragmente ceramice.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015-2016

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea NUȚU George
MICU Cristian
MIHAIL Florian
MOCANU Marian
STAN Diana

Bibliografie
1. Bujor, Expectatus, Depozitul de amfore de la Islam Geaferca, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 12, 1, Bucureşti, 1961, 85-92 [Publicaţie]
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2259, poziția 146, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC]
3. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 7, poziția A0080, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
4. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 66-118, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCYmJVaE5KZzlTUTg/view?resourcekey=0-btpn2roZbKlgJP53jILmkA [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Sîrbu, Valeriu, Nouvelles considérations générales concernant l'importation des amphores greques sur le territoire de la Roumanie (les VIe-Ier siècles av.n.è.), Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 49, https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCLUMwaUlYVlVMMGc/view?resourcekey=0-uVPMCLVM0pqcdGe8bTiaYg [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Nuțu, George, 2016 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll