Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   160396.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05790
Name   Aşezarea getică de la Frecăţei - La Livadă
County   Tulcea
Commune   Frecăţei
City/Town/Village   Frecăţei
Place   La Livadă
Landmark   Aşezarea se află la 650 m E de satul Frecăţei, cca. 100 m S de DJ Frecăţei-Cataloi.
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Notes   Zonă protejată
Site Surface   17, 5 ha
Last record update   04.04.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène geto-dacic (sec. III - IV) getică      

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2260, poziția 149, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 7, poziția A0084, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
 
 
Scroll