Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   105847.06
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CL-II-m-B-14689
Name   Biserica "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena" de la Gălbinaşi-Lămoteşti
County   Călăraşi
Commune   Gălbinaşi
City/Town/Village   Gălbinaşi
Place   Biserica Lămoteşti
Landmark   Biserica este situată la marginea de nord-vest a satului, în cartierul Lamoteşti.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Notes   Biserica a fost construită în anul 1846 de către boierul Constantin Arvatu şi soţia sa Elena.
Site Surface   5000 mp
Last record update   23.03.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1846) românească  

Biserica Lămoteşti a fost construită din cărămidă, are formă de navă, cu dimensiunile de 22 m x 8 m x 9 m, are o singură turlă pe naos şi este acoperită cu tablă. Biserica nu adăposteşte moaşte. De asemenea, în biserică nu există icoane sau cărţi şi obiecte cu valoare de patrimoniu şi nici obiecte (vase, cruci, sfeşnice etc.) din metale preţioase. Situaţia se datorează atît marilor stricăciuni provocate de cutremurele din 1940 şi 1977, cît şi numeroaselor furturi care au păgubit lăcaşul în decursul vremii. Numai în ultimii 25 de ani Biserica Lămoteşti a fost spartă şi prădată de trei ori. Până în prezent obiectele furate nu au fost recuperate.
Biserica Lămoteşti este electrificată încă din 1971, este încălzită cu lemne şi nu are apă curentă. Despre pictura Bisericii Lămoteşti se cunosc următoarele date:
1846 - prima pictură (frescă în stil bizantin); nu se cunoaşte numele pictorului;
1921 - pictură nouă (frescă în stil neobizantin); pictor Constantin Vasilescu;
1941 - pictură nouă (tempera, stil neobizantin) pictor Constantin Călinescu;
1982-1983 - pictură nouă (ulei, stil neoclasic); pictor Eugenia Zlate.

La cutremurul din 4 martie 1977, Biserica Lămoteşti a suferit stricăciuni în proporţie de 80 %, încît a fost refăcută nu numai pictura, ci s-au rezidit o parte din pereţi, s-au turnat patru stîlpi de rezistenţă din beton armat, centură de rezistenţă şi arcuri de boltă, de asemenea din beton armat.
Întrucît Altarul nu avea uşă spre exterior, în peretele de miazăzi a fost practicată o uşă metalică. Deşi grav avariată în toată structura sa, după cutremur biserica a avut un singur loc neatins: Sfânta Masă nu a suferit nici cea mai mică stricăciune. După terminarea lucrărilor de refacere a bisericii şi după repictare, Biserica Lămoteşti a fost resfinţită la iulie 1984.

Arhiva bisericii a fost distrusă la cutremurele din 1940 şi 1977, astfel nu sunt cunoscute numele preoţilor slujitori de la zidirea Bisericii Lămoteşti pînă în 1927. Din anul 1927 pînă în 1953 a slujit Pr. Constantin Dumitrescu; între 1953-1977 a slujit Pr. Alexandru Petrescu; din anul 1977 pînă în prezent - Pr. Corneliu Irod. Din 1930, cîntăreţ bisericesc (salarizat) a fost Ion Sterea, decedat pe front în 1943; după această dată şi pînă în 2003, cîntăreţ (nesalarizat) a fost fratele său Vasile Sterea, retras din cauza bolii. În prezent, obligaţiile de cîntăreţ bisericesc (tot nesalarizat) le îndeplineşte tînărul Bogdan Anca. Biblioteca (206 vol.) se află în rafturile din Sf. Altar şi din casa parohială. Casa parohială (construită între anii 1977-1980 din chirpici şi acoperită cu ţiglă) are patru încăperi. Aici se află cancelaria parohială, o parte a bibliotecii şi magazia de lemne şi materiale. Parohia Lămoteşti are două cimitire. Unul se află în curtea bisericii (900 mp) şi cel de-al doilea (4056 mp), peste drum de biserică. Împrejmuirile sunt în stare bună, confecţionate din plasă de sîrmă pe ţeavă metalică; plăci de beton.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2012-2013

Nr. Autorizaţiei de cercetare: 68/2012. Scopul cercetării: amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie şi alte folosinţe.

* ȘERBĂNESCU Done
Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița * *

Bibliography
1. Șerbănescu, Done, Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", nepublicat, 2013 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Șerbănescu, Done, Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", nepublicat, 2012 [Fişă de monument] (site record source)
 
 
Scroll