Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   164071.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-II-m-B-06799
Nume   Biserica de lemn cu hramurile "Sfinţii Voievozi" şi "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" a mănăstirii Mălineşti de la Gârceni
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Gârceni
Localitate   Gârceni
Reper   Biserica se află la cca. 2 km nord-vest de satul Gârceni, pe dealul Schitului.
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 13.10.2021
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului"
Data ultimei modificări a fişei   13.10.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică de lemn  Epoce modernă (sec. XIX)    

Actuala biserică a mănăstirii ce poartă hramul „Acoperământul Maicii Domnului” a fost construită in 1826 langa biserica veche a schitului din 1762 şi a fost schit pentru călugări până la secularizarea averilor mănăstireşti în 1864. După această dată a fost biserică de mir. Cu timpul biserica parohială a ajuns în stare de ruină. Între anii 1925 şi 1928 a fost renovată cu ajutorul financiar al familiei mareşal Prezan. După renovare devine schit de călugăriţe. Aici maicile aveau ţesătorie, confecţionând pânză din bumbac şi au avut şi atelier de covoare. Pe lângă schit a funcţionat o şcoală de cântăreţi bisericeşti. După 1959, ca urmare a decretului 410, schitul a fost desfiinţat şi s-a reînfiinţat în 1990 cu obşte de călugări.
Biserica este o construcţie de lemn, pe fundaţie de piatră tencuită cu ciment, în formă de cruce. Spaţiul este compartimentat în altar, naos, pronaos şi un mic pridvor închis. Altarul este luminat de o fereastră la răsărit.

 
biserică de lemn  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)    

Biserica de lemn cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” (8 noiembrie) datează din anul 1762, fiind ctitorită de ieromonahul Nicodim Hudici.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2584, poziția 283 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll