Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157255.07
Nume   Situl arheologic de la Giarmata - Valea Bencecului NV-2
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giarmata
Localitate   Giarmata
Punct   Valea Bencecului NV-2
Reper   Situl arheologic se află la 3,77 km NV de biserica ortodoxă din Ianova; la 4,75 km SV de biserica ortodoxă din Bencecu de Sus; la 5 km NE de biserica ortodoxă din Giarmata şi la 110 m E de versantul stâng al unui pârâu fără nume, afluent dreapta al Pârâului Valea Bencecului.
Reper hidrografic - nume   Valea Benececului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Cîmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă extremitatea de SV a unui întins promontoriu, dezvoltat între două văi temporare, fără nume, afluente dreapta ale Pârâului Valea Bencecului. Pe latura de V prezintă o cădere de pantă de cca. 15 m spre talvegul uneia dintre văile menţionate mai sus. Sursa de apă este oferită de izvoarele coastă, amplasate la baza pantelor promontoriului (vezi şi situaţia similară de la obiectivul precedent, Ianova 6).
Descoperitor   Dorel Micle, Adrian Cîntar
Data descoperirii   2006
Stare de conservare   medie / 03.02.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 03.02.2016
Data ultimei modificări a fişei   02.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006 * MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Cîntar, Adrian [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll