Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155323.04
Nume   Aşezarea medievală de la Giroc - Obiectiv 1
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giroc
Localitate   Giroc
Punct   Obiectiv 1
Reper   Situl se află la 7,07 km SSE de biserica comunei Giroc, la 7,5 km E de biserica din Şag, la 5,6 km NE de biserica din Pădureni, şi în faleza abruptă a versantului stâng al râului Timiş.
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este amplasat, din punct de vedere geografic, în Lunca Timişului, subunitate morfologică a Câmpiei Timişului, subunitate a Câmpiei de Vest, pe malul stâng al Timişului, în faleza acestuia, în sectorul de NE al pădurii Lighed, situl fiind vizibil în faleza verticală, înaltă de cca 5 metri, în partea superioară a sa, la cca. 0,5 metri sub actualul nivel de călcare. Constă dintr-un strat arheologic cu o grosime de cca. 0,5 metri şi o extensie vizibilă în faleză de cca. 50 de metri.
Observații   Stratul, de culoare neagră-cenuşie, bine delimitat de cel superior, gălbui argilos, evident aluvionar, este impregnat de numeroase fragmente ceramice in situ. În partea mediană a aşezării se observă bine conturul unei gropi, cu un diametru de cca 1 metru şi o adâncime suplimentară faţă de stratul de cultură de încă 0,5 metri. Aşezarea este distrusă sistematic de eroziunea apelor de viitură ale Timişului, ape care bat în acest mal, sectorul fiind ţărmul activ al meandrului. Ca şi element deosebit de important şi interesant în ceea ce priveşte siturile din Banatul de câmpie şi, îndeosebi, al celor din zonele inundabile, acest sit descoperit întâmplător arată limpede depunerea unui strat aluvionar, în acest caz gros de 0,5 metri, peste stratul arheologic. Dacă Timişul nu ar fi interceptat aşezarea, aceasta ar fi fost practic imposibil de descoperit, fiind acoperită în totalitate de un strat substanţial de aluviuni.
Data descoperirii   04.09.2007
Suprafața sitului   0,93 ha
Stare de conservare   bună / 01.07.2015
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 01.07.2015
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   18.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Preistorie    

Materialul se afla în poziţie secundară, în nisipul exploatat actualmente în cadrul unei balastiere din versantul drept al Râului Timiş. Pe langă material arheologic (fragmente ceramice, cărămizi medievale, fragmente de lupe de fier), au fost descoperite şi fragmente osoase, unele aflate în proces de fosilizare.

 
Descoperire izolată  Epoca romană    

Materialul se afla în poziţie secundară, în nisipul exploatat actualmente în cadrul unei balastiere din versantul drept al Râului Timiş. Pe langă material arheologic (fragmente ceramice, cărămizi medievale, fragmente de lupe de fier), au fost descoperite şi fragmente osoase, unele aflate în proces de fosilizare.

 
aşezare  Epoca medievală (secolul al XV-lea)        
aşezare  Epoca medievală timpurie (secolele X-XI)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007; 2009

Universitatea de Vest Timișoara MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
STANCIU Marius
GOGOȘANU Andreea
PÂRPÂLIȚĂ Elena
2. periegheză 2007

Universitatea de Vest Timișoara MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
BEJAN Adrian

Bibliografie
1. Bunoiu, Victor, 2015 [Fişă de sit]
2. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Bolcu, Lavinia; Stavilă, Andrei; Stanciu, Marius; Gogoșanu, Andreea; Pârpâliță [fișă de sit]
3. Rogozea, Octavian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea și delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giroc, jud. Timiș - perimetrul Giroc - PUG, 2019 [Fişă de sit]
 
 
Scroll