Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   16560.01
Nume   Necropola tumulară de la Godeni
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Godeni
Localitate   Godeni
Reper   Situl arheologic se află pe izlazul comunei Godeni, în extremitatea de nord-est a localităţii, foarte aproape de hotarul cu oraşul Câmpulung (cartierul Mărcuş), la circa 500 m vest de intersecţia străzii Mărcuş cu strada str. Drăceşti şi la nord de Valea Uncheşului
Reper hidrografic - nume   Valea Uncheşului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune şi pădure
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Descriere   Grup de 12-13 movile de pământ cu diametre cuprinse între 10 şi 20 m şi înălţimi variind între 1 şi 1,5 m. În două cazuri se observă bolovani pe movile, ce pot să provină din structura mantalei. Tumulii sunt dispuşi liniar pe direcţia NE-SV, pe o distanţă de circa 500 m, pe izlazul satului Godeni, parţial şi în pădurea ce mărgineşte izlazul.
Observații   Se pot observa intervenţii de jaf (gropi) vizibile la două movile. O altă movilă poartă urmele unei săpături ce pare profesionistă, putând să fie o săpătură arheologică veche a muzeului din Câmpulung. Gropi de jaf se observă şi în preajma tumulilor din extremitatea de S-V a sitului (în pădure).
Data descoperirii   iunie 2019
Suprafața sitului   8,4 ha
Stare de conservare   medie / 18.09.2019
Riscuri naturale   Animale: 2 / 18.09.2019
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 18.09.2019
Regim de proprietate   necunoscut
Proprietar   necunoscut
Data ultimei modificări a fişei   30.09.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Movilă  Epoca bronzului    

12 sau 13 movile de pământ, unitari ca formă şi aspect general, variind uşor în dimensiuni. Au fost realizaţi din pământ, piatră (bolovani în manta).

Datarea sitului arheologic este nesigură.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2019

Cercetare făcută în cadrul proiectului HiLands, coordonat de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București.

* MÂNDESCU Dragoș
* TEODOR Eugen Silviu
Muzeul Național de Istorie a României * *
Muzeul Județean Argeș * *

Bibliografie
1. Mândescu, Dragoș, 2019 [Fişă de sit]
 
 
Scroll