Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   109791.03
Nume   Situl arheologic de la Ostrovul Banului - Sector B (Ostrovul Golu)
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Localitate   Gura Văii
Punct   Ostrovu Banului (Insula Banului, Čiplak Ada)
Reper   Situl arheologic se află pe Ostrovul Banului, la sud de localitatea Gura Văii, la cca 1 km în aval de barajul Porţile de Fier I, la mijlocul albiei Dunării, la cca 180 de metri est-sud-est de fortificaţiile romano-bizantină şi medievală.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   ostrov
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire datând din neoliticul timpuriu, epoca bronzului timpuriu, Hallstatt, perioada romano-bizantină şi epoca migraţiilor.
Observații   Perieghezele efectuate pe insulă în anii 2007 şi 2008 de către A. Boroneanţ şi C. Bonsall au evidenţiat faptul că localizarea fostelor secţiuni în sectoarele A şi B este imposibilă, situl fiind acoperit de pietrişul excavat pe durata construcţiei hidrocentralei. În carierele de balast s-au format lacuri interioare.
Data descoperirii   1966 - 1967
Suprafața sitului   4 ha
Stare de conservare   medie / 30.01.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 30.01.2023; Inundaţii: 5 / 30.01.2023; Ploi acide: 1 / 30.01.2023; Foc natural: 1 / 30.01.2023; Incendii: 1 / 30.01.2023; Animale: 1 / 30.01.2023; Insecte: 1 / 30.01.2023; Tornade: 1 / 30.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 30.01.2023; Exces de salinitate în sol: 1 / 30.01.2023; Exces de aciditate în sol: 1 / 30.01.2023
Riscuri antropice   Demolare: 1 / 30.01.2023; Afectare parţială: 5 / 30.01.2023; Vandalism: 1 / 30.01.2023; Furturi: 1 / 30.01.2023; Incendii provocate: 1 / 30.01.2023
Regim de proprietate   incert
Data ultimei modificări a fişei   30.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
necropolă de inhumaţie  antichitatea târzie romano-bizantină      
aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

În sectorul B, descoperirile neolitice au apărut într-un strat brun-roşcat în zona de cotă maximă a insulei, spre malul românesc, localizat pe panta de nord-est a unei dune eoliene. Au fost descoperite o serie de fragmente ceramice, un topor şi o măciucă – ambele perforate. Atribuite la momentul descoperiri culturii Starčevo-Cris, pe baza unei analogii cu materialele arheologice de la Cuina Turcului, o parte dintre aceste materiale au fost ulterior re-atribuite culturii Coţofeni.

 
aşezare  Hallstatt (X - IX a. Chr.) Basarabi  

Cercetările din 1966 - 1967 indică faptul că locuinţele din sectorul B sunt în mod constant circulare, cu diametrul variabil între 3 şi 3,8 m şi prezintă, în toate cazurile, o singură fază de locuire. Se adâncesc la 0,6 - 0,7 m într-un sol brun - roşcat, iar pereţii şi fundul prezintă mai multe lipituri cu humă, respectiv reparaţii succesive. În centru au o groapă de par pentru susţinerea acoperişului. Nu s-au surprins nici în aceste gropi urme de vetre in situ. Având în vedere bucăţile de chirpici din umplătura gropilor de bordeiem suprastructura acestora se compunea dintr-o construcţie de pari şi crengi, lutuită.

 
aşezare  Epoca migraţiilor (secolul al VII-lea p. Chr.) Ipoteşti - Cândeşti  

Au fost descoperite două gropi de bordeie denumite în mod convenţional: A şi B. Complexul A este reprezentat dintr-o groapă de bordei dreptunghiulară cu dimensiunile de 2,50 x 3,20 m. Groapa - săpată de la un nivel neprecizat, dar destul de apropiat de nivelul de călcare actual - se adânceşte în solul nisipos fin până la -0,93 m. Ea străpunge şi, în acelaşi timp, suprapune o groapă hallstattiană. În colţul est-sud-estic al bordeiului se afla un cuptor cu deschidere spre VSV. Partea interioară a cuptorului a fost construită din două cărămizi scoase din zidurile cetăţii romano-bizantine de pe insula Banului şi din două pietre. De notat, că pe câte una din feţele cărămizilor se păstra şi stratul de mortar din epoca romano-bizantină. Dimensiunile interioare ale cuptorului sunt: 0,50 m lungime şi 0,37 m lăţime. Înălţimea probabilă 0,30 m. În pământul de umplutură al bordeiului (pământ nisipos de culoare galbenă cenuşie) au apărut cu deosebire fragmente ceramice din prima epocă a fierului. Al doilea complex arheologic (B) este situat la aproximativ 2 m ESE de complexul A şi este reprezentat de o groapă de bordei, din care s-a păstrat numai o treime. Restul gropii fusese distrus în timpul lucrărilor de excavaţie. Nici în acest caz nu s-a putut preciza nivelul de la care s-a săpat groapa. Oricum, ea a perforat depuneri hallstattiene şi ajunge la o adâncime de -0,68 m faţă de nivelul actual al solului. Spre deosebire de primul complex, pământul de umplutură al gropii acestui bordei are culoarea neagră. În el s-au găsit mai multe vestigii arheologice decât în primul complex. La aproximativ 15 m distanţă spre sud de S. VII a fost distrus de excavatoare un alt complex arheologic asemănător celor două amintite mai sus. Şi aici s-au putut observa pietre de râu, cărămizi romano-bizantine care proveneau, fireşte, de la un cuptor. Un alt cuptor - distrus şi acesta - se afla la cca. IO m mai la sud de precedentul. Autorii săpăturilor concluzionează că de-a lungul malului nordic al insulei Banului se întindea o aşezare de epoca migraţiilor atribuită culturii Ipoteşti – Cândeşti.

 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore
2. periegheză 2007-2008

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti BORONEANŢ Adina
Universitatea din Edinburgh BONSALL Clive
3. cercetare de salvare 1966-1967

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti MORINTZ Sebastian
ROMAN Petre
DIACONU Petre
POPILIAN Gheorghe
Muzeul Olteniei - Craiova NICA Marin
BORONEAȚ Vasile

Bibliografie
1. Mărgărit, Monica, Boroneanț, Adina, Bonsall, Clive, Analiza morfologică și funcțională a pieselor din materii dure animale din situl mezolitic de la Ostrovul Banului (jud. Mehedinți), Banatica, 27, Muzeul Național al Banatului, Timișoara, 2017, 39-72, https://www.researchgate.net/publication/323167449_Analiza_morfologica_si_functionala_a_pieselor_din_materii_dure_animale_din_situl_mezolitic_de_la_Ostrovul_Banului_jud_Mehedinti/citation/download [Publicaţie]
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 68 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 39, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Parţile de Fier, Editura Mega, Cluj- Napoca, 2012, 137 - 140 [Publicaţie]
5. Morintz, Sebastian; Roman, Petre, Un nou grup hallstattian timpuriu în sud - vestul României - Insula Banului, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), 3, XX, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, 393 - 423, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=119288-un-nou-grup-hallstattian-timpuriu-in-sud-vestul-romaniei-insula-banului--studii-si-cercetari-de-istorie-veche-si-arheologie-sciva--3-20-1969 [Publicaţie]
6. Neagoe, Marin Iulian et all, Studiu istoric general. Studiu arheologic, Actualizare documentație pentru Planul Urbanisitic General al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021, 35, 102 - 104 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
7. Diaconu, Petre; Roman, Petre, Câteva urme de viețuire din secolul al VII-lea în Insula Banului, ed. Petre Roman, Săpături arheologice în Bazinul Dunărean al Porților de Fier, Editura Artemis, București, 2010, 125 - 130, https://biblioteca-digitala.ro/?tip-publicatie=periodic&pub=2463-sapaturi-arheologice-in-bazinul-dunarean-al-portilor-de-fier [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll