Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   98328.18
Name   Situl arheologic de la Hândreşti - Tarlaua Bahnă
County   Iaşi
Commune   Oţeleni
City/Town/Village   Hândreşti
Place   Tarlaua Bahnă
Landmark   Situl se află la cca 2 km NV de sat, pe platoul dealului Zgâia, ce coboară uşor spre sud-vest, spre pârâul Roşia.
Hydrographic landmark - name   Roşia
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   platou
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl se întinde pe suprafaţa a două UAT-uri. Acest cod RAN desemnează zona care aparţine comunei Oţeleni, iar codul 99263.04 - comunei Strunga, sat Fedeleşeni.
Date of discovery   1983
Site Surface   20 ha
State of preservation   bună / 07.01.2022
Natural hazards   Inundaţii: 3 / 07.01.2022; Alunecări de teren: 3 / 07.01.2022
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 07.01.2022
Last record update   07.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A      
aşezare  Tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului Horodiştea      
aşezare  Epoca bronzului Noua      

Bibliography
1. Chirica, Vasile; Tănăsachi, Marcel, Repertoriul arheologic al județului Iași, vol. II, Iași, 1985, 297-298 [Publicaţie]
2. Cotiugă, Vasile, Fișă analitică de inventariere a siturilor arheologice, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com.Oțeleni, jud. Iași, 2020 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll