Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN60810.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010CT-I-s-A-02677
NumeSitul arheologic de la Hârşova - Tell
JudețConstanţa
Unitate administrativăOraş Hârşova
LocalitateHârşova
PunctTell
ReperSitul se află în zona de sud-vest a oraşului, între vestigiile cetăţii Carsium şi platforma industrială, de la malul Dunării spre nord pe strada Grădinilor, strada Gheorghe Doja, apoi pe strada Danubiu, până la Dunăre.
Forma de reliefterasă
Utilizare terenlocuire
Categorielocuire
Tipaşezare şi necropolă
DescriereSitul este o aşezare neolitică de tip tell situată pe malul Dunării.
ObservațiiAnaliza profilelor stratigrafice a permis câteva observaţii foarte importante:
Astfel s-a putut certifica faptul că aici există numai resturi de locuire atribuibile culturii Gumelniţa. Locuirea aici pare să fi fost afectată spre vest de intervenţiile posterioare, fără a se putea obţine date ce să precizeze epoca când acestea au fost efectuate. Înclinăm să credem că mai curând acestea au fost realizate în perioada sec. XVII - XIX când tell-ul, în partea sa dinspre Dunăre, a fost puternic afectat de intervenţiile antropice, numeroase construcţii, amenajări, inclusiv căi de acces, fiind realizate. În
consecinţă credem că este posibil ca în acest sector locuirea eneolitică să se fi extins încă câţiva metri spre vest pe lăţimea străzii.
O altă observaţie semnificativă are în vedere faptul că amplitudinea stratigrafică are aici cca. 3 m. baza acesteia fiind pe roca naturală. Astfel este evident faptul că secvenţele ocupaţionale surprinse aici marchează perioada în care locuirea Boian a ocupat zona de până în apropierea stâncii, ajungând foarte probabil până la partea sa superioară. Astfel se poate explica de ce secvenţele ocupaţionale gumeniţene se suprapun direct pe stânca naturală.
În zona de vest a tell-ului se înregistrează cele două mari etape de locuire eneolitică, Boian şi Gumelniţa cu menţiunea că extensia lor stratigrafică pare să fi fost deosebită faţă de zona sa centrală.
Practic locuirea Boian a ocupat această zonă şi a produs în cele din urmă ridicarea nivelului de călcare până la un nivel ce poate fi situat la cca. 3 m sub nivelul actual de călcare.
DescoperitorDone Şerbănescu
Data descoperirii1960
Suprafața sitului 15.000 mp
Stare de conservaremedie / 11.11.2009
Riscuri naturaleExces de apă în sol: 3 / 01.04.2016; Alunecări de teren: 5 / 01.04.2016
Riscuri antropiceAfectare parţială: 4 / 01.04.2016; Vandalism: 5 / 01.04.2016
Regim de proprietatepublic
ProprietarPrimăria or. Hârşova
Data ultimei modificări a fişei13.1.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Spanţov În campania anului 2014, cercetarea sedimentologică a avut în vedere analiza unor succesiuni situate în baza tell-ului, în scopul înţelegerii relaţiilor spaţiale dintre depunerile antropice şi fundamentul natural, precum şi a modului de formare al acestuia.
În acest scop, au fost analizate succesiunile stratigrafice de pe profilele a două sondaje, situate în extremitatea vestică, respectiv estică a aşezării în care au fost identificate nivelurile de podele şi de utilizare atribuite unor locuinţe incendiate şi neincendiate şi ale unor niveluri ocupaţionale exterioare, inclusiv depuneri de deşeuri menajere.
construcţiile eneolitice au fost construite direct pe un substrat leossoid, natural.
Coroborarea datelor obţinute prin intermediul carotajelor a permis observaţia că procesul de formare a tell-ului a fost declanşat pe o suprafaţă denivelată, care, cel puţin în zonele studiate (centrale şi de est), nu pare să fi fost pregătit în prealabil prin nivelare. Primele secvenţe ocupaţionale se concentrează, foarte probabil, în zona de est a tell-ului, primele structuri construite fiind amplasate pe micile denivelări naturale existente. Această locuire pot fi atribuite unei perioade ce corespunde în linii mari cu perioada de evoluţie a culturii Boian. Zona aceasta era mai joasă fiind protejată de pintenul de calcar de la vest de tell, pe care mai târziu s-a ridicat cetatea Carsium. Spre nord exista o situaţie asemănătoare cu diferenţa că aici exista un substrat leosoid.
CT-I-s-A-02677 
Tell  Eneolitic Gumelniţa / A2    
Tell  Eneolitic Cernavodă I importuri Cucuteni  
Tell  Eneolitic târziu Cernavodă III    
Aşezare  Hallstatt timpuriu Babadag    
Aşezare  Epoca romană (sec.I-III) neprecizată    
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec.V) Sântana de Mureş - Cerneahov    
Aşezare  Epoca medievală timpurie Dridu    
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec.XVI-XVIII) neprecizată    
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. sistematică 2017
Nume Prenume Rol
RANDOIN B. 1
ILIE A. 1
HAITĂ C. 1
RADU V. 1
MĂRGĂRIT M. 1
NIȚĂ L. 1
POPOVICI Nicolae-Dragomir 1
Instituţia Rol
Muzeul Național de Istorie a României 1
2. 2016
Nume Prenume Rol
POPOVICI D. N. membru în colectivul de cercetare
RANDOIN B. membru în colectivul de cercetare
ILIE A. membru în colectivul de cercetare
HAITĂ C. membru în colectivul de cercetare
BĂLĂȘESCU A. membru în colectivul de cercetare
RADU V. membru în colectivul de cercetare
MĂRGĂRIT M. membru în colectivul de cercetare
NIȚĂ L. membru în colectivul de cercetare
Instituţia Rol
MINAC
3. cercetare sistematică 2014
Nume Prenume Rol
POPOVICI Dragomir Nicolae 1
HAITĂ Constantin 1
ILIE Ana 1
RANDOIN Bernard
HOVSEPYAN Roman Cristian
Instituţia Rol
MNIR 1
4. cercetare sistematică 2012
Nume Prenume Rol
POPOVICI Dragomir responsabil științific
RANDOIN Bernard responsabil sector
ILIE Ana responsabil sector
CERNEA Cătălina responsabil sector
CERNĂU Ioan responsabil sector
HAITĂ Constantin membru colectiv
RADU Valentin membru colectiv
BĂLĂȘESCU Adrian membru colectiv
MĂRGĂRIT Monica membru colectiv
NIȚĂ Loredana membru colectiv
Instituţia Rol
MC Franța 1
CNMCD Târgovişte 1
MJ Ialomiţa 2
UV Târgovişte 2
MNIR 5
5. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
POPOVICI Dragomir Nicolae 3
HAITĂ Constantin 3
RADU Victorița 3
BĂLĂEȘESCU Adrian 3
RANDOIN Bernard 2
ILIE Ana 1
Instituţia Rol
Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte 1
Ministère de la Culture et de la Communication, France 2
Muzeul Naţional de Istorie a României 3
6. cercetare sistematică 2005 22
Nume Prenume Rol
RANDOIN Bernard 2
RIALLAND Yannick 2
HAŞOTTI Puiu 2
VLAD Florin 2
PARNIC Valentin 2
PĂUN Andreea 2
ILIE Ana 2
ANGHELINU Mircea 2
MĂRGĂRIT Monica 2
NIŢĂ Loredana 2
BĂLĂŞESCU Adrian 2
RADU Valentin 2
HAITĂ Constantin 2
VASILE Gabriel 2
POPOVICI Nicolae 1
Instituţia Rol
MNIR 1
Ministere de la Culture et de la Communication-France 2
MJ Ialomiţa 2
MDJ Călăraşi 2
CNMCD Târgovişte 2
UV Târgovişte 2
7. cercetare sistematică 2001
Nume Prenume Rol
HAITĂ Constantin sedimentolog
POPOVICI Dragomir responsabil
RANDOIN Bernard responsabil
RIALLAND Yannick membru
VLAD Florin membru
PARNIC Valentin membru
NĂLBITORU Alexandru membru
ILIE Ana membru
PĂUN Andreea membru
RADU Valentin ihtiolog
BĂLĂŞESCU Adrian arheozoolog
Instituţia Rol
MNIR 1
MCC Franţa 1
MJ Ialomiţa 2
MDJ Călăraşi 2
CNMCD Târgovişte 2
Liceul nr. 2 Câmpulung 2
8. cercetare sistematică 2000
Nume Prenume Rol
POPOVICI Dragomir responsabil
RANDOIN Bernard membru colectiv
VOINEA Valentina membru colectiv
VLAD Florin membru colectiv
PARNIC Valentin membru colectiv
BĂLĂŞESCU Adrian membru colectiv
HAITĂ Constantin membru colectiv
MOISE Dragoş membru colectiv
RADU Valentin membru colectiv
Instituţia Rol
MNIR 1
MINAC 2
MJ Ialomiţa 2
MDJ Călăraşi 2

Bibliografie
1. Popovici, Dragomir, Hârşova - tell, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 98-99, 82, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1280 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 43-44, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=943 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Popovici, Dragomir, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, 141-143, 90, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1968 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Popovici, Dragomir, Hârşova - Hârşova tell, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, 955, 268 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
7. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1387 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1620 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Radu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1280 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1176 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Bălăşescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1969 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Radu, Valentin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1970 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1971 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2238 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3138 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3391 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3670 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3671 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3669 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3892 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Haşotti, Puiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=137 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
22. Bem, Cătălin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=390 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
23. Popovici, Dragomir, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=225 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
24. Comşa, Eugen, Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, XVI, Constanţa, 1983, 21 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
25. Popovici, D., Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4531&d=Harsova-Constanta-Tell-2010 [Publicaţie]
26. Popovici, D., Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4532&d=Harsova-Constanta-Tell-2010 [Publicaţie]
27. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6033&d=Harsova-Constanta-Tell-2011 [Publicaţie]
28. Popovici, D., Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 75-76, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5370&d=Harsova-Constanta-Harsova-tell-2014 [Publicaţie]
29. Dragomir Nicolae Popovici, 23. Hârșova. str. Fundătura Dunării nr. 8, jud. Constanța - Hârșova tell, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 43-45 și 46-47 [Publicaţie]
30. Haită, Constantin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4723&d=Harsova-Constanta-Tell-2011 [Publicaţie]