Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158555.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06063
Nume   Situl arheologic de la Hodoni - La Pocioroane
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Satchinez
Localitate   Hodoni
Punct   La Pocioroane
Reper   Situl se află la 865 m S de biserica ortodoxă din Hodoni, la 6,24 km V-SV de biserica ortodoxă din Carani, la 7,7 km N-NV de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 350 m V de versantul drept al Pârâului Iercici.
Reper hidrografic - nume   Iercici
Reper hidrografic - tip   pârâu
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă un bot de terasă care domină versantul stâng al Pârâului Iercici, vis-á-vis de confluenţa acestuia cu Pârâul Caran. Pe laturile de NV, N, E şi SE pantele terasei sunt relativ abrupte, iar spre SV terenul urcă sensibil, peste calea ferată Hodoni - Sînandrei, înspre Dealul Flămând (cota 109 m altitudine). Confluenţa
Pârâului Iercici cu afluentul său stânga, Pârâul Caran, a generat un teren mlăştinos şi o lărgire a talvegului văii. Latura de NE a obiectivului arheologic a fost distrusă în perioada modernă de exploatările de lut şi de construirea unui S.M.A.
Observații   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne şi a exploatărilor de lut din faleza de pe latura de NE a sitului.
Stare de conservare   medie / 13.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 13.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Epoca neolitică (mil. III a.Chr.) Vinča şi Tisa / C  

Aşezarea neolitică este locuită în vremea culturii Vinča, faza C şi în timpul culturii Tisa I.

TM-I-m-B-06063.02 
Aşezare deschisă  Epoca postromană        
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec. XI - XII p.Chr.)       TM-I-m-B-06063.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006

* BOLCU Lavinia
* ȘUTICĂU Daniela
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. cercetări arheologice sistematice 1985-1991

* DRAȘOVEAN Florin
3. săpături arheologice 1976

* RADU Ortansa
4. investigații arheologice 1959-1960

* MOGA Marius
* RADU Ortansa

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz. 17, 18, 19 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 134 [Publicaţie]
4. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
6. Lazarovici, Cornelia Magda; Lazarovici, Gheorghe, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului în România, vol. I, Iași, 2006, 491-492 [Publicaţie]
 
 
Scroll