Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158555.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06064
Nume   Situl arheologic de la Hodoni - Pustă
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Satchinez
Localitate   Hodoni
Punct   Pustă
Reper   Situl se află la 1,2 km N de biserica ortodoxă din Hodoni, la 6,52 km V de biserica ortodoxă din Carani, la 4 km SE de biserica ortodoxă din Satchinez şi la 340 m V de versantul drept al Pârâului Iercici.
Reper hidrografic - nume   Iercici
Reper hidrografic - tip   pârâu
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare fortificată
Descriere   Situl este amplasat pe terasa superioară din versantul drept al Pârâului Iericici, pe o suprafaţă relativ plană care coboară uşor spre E. Limita sud-estică a sitului este dată de un canal de îmbunătăţiri funciare aflat în marginea de NV a localităţii moderne. Aşezarea post-romană ocupă zona de NE a sitului, înspre Valea Pârâului Iericici, imediat sub buza terasei spre a fi ferită de vânturile dinspre V. Aşezarea de epoca bronzului ocupă partea superioară a terasei, în latura de SV a sitului paralelă cu canalul din marginea satului.
Observații   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă datorită lucrărilor agricole moderne.
Stare de conservare   bună / 13.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 13.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   20.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca bronzului      
Aşezare deschisă şi fortificaţie liniară de pământ (?)  Epoca post-romană        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

* VIDRA Lucian
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
2. cercetări arheologice sistematice 1979-1984

* BEJAN Adrian
* BENEA Doina
* MARE Mircea

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz. 20 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 134 [Publicaţie]
4. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
6. Mare, Mircea, Banatul între secolele IV-IX, Timișoara, 2004, 37, 179-180 [Publicaţie]
 
 
Scroll