Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   162577.01
Nume   Situl arheologic de la Igeşti - Scândureni
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Blăgeşti
Localitate   Igeşti
Punct   Scândureni
Reper   Situl se află la 500 m nord de localitate, pe partea dreaptă a pârâului Lişcov, pe un promontoriu.
Reper hidrografic - nume   Lişcov
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Localizarea sitului arheologic a fost realizată prin compararea Hărţii Topografice a României, scara 1:25.000 cu harta redată în lucrarea „Statornicie şi Continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui”, realizat de către Coman Ghenuţă.
Descoperitor   Ghenuţă Coman
Data descoperirii   1977
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 26.11.2021
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Protocucuteni / Stoicani-Aldeni  

 
 
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A2  

A fost descoperit un cuptor de ars ceramică şi multe fragmente ceramice.


 
Necropolă  Epoca migraţiilor (sec. IV-V p. Chr.) Sântana de Mureş - Cerneahov  

Au fost observate morminte ale unor defuncţi îngropaţi cu capul spre vest.


 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 2007      
2. periegheză 1977 * COMAN Ghenuță

Bibliografie
1. Rotaru, Marin; Chiriac, Laurențiu; Onel, Cristian; Varvara, Florin; Ursachi, Laurențiu, Săpăturile arheologice de la Igești - „Scândureni”, comuna Blăgești, juțul Vaslui (Campania 2007), Acta Moldaviae Meridionalis, XXVIII-XXIX, Vaslui, 2007-2008, 12-23 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate, Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, București, 1980, 76-77 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll