Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   159696.38
Name   Tumulul 14 de la Isaccea - Movila A-VIII
County   Tulcea
Commune   Oraş Isaccea
City/Town/Village   Isaccea
Place   Movila A-VIII
Landmark   Tumulul se află pe DN 22/str. Avram Iancu, la sud de localitatea Isaccea.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Land utility   plantaţie viticolă; agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Notes   Realizarea diagnosticului arheologic din 2017 a constat în efectuarea unei cercetări de suprafaţă, ce a acoperit atât aria ce va fi afectată de proiect cât şi zonele învecinate. Cercetarea arheologică de teren a avut ca obiectiv şi rezervaţia arheologică Movilele Dese (RAN 159696.06), aceasta din urmă fiind profund afectată de amenajarea unei plantaţii plantaţii viticole după anul 1958. Practic întreaga zonă a fost împărţită atunci în cinci mari parcele cu drumuri de exploatare, afectând o bună parte din perimetrul actualei zone delimitate. Cu acel prilej Expectatus Bujor şi Gavrilă Simion au reuşit să cerceteze şase din cei nouă tumuli afectaţi. Patru tumuli de dimensiuni reduse au fost plantaţi, cercetarea arheologică devenind imposibilă la acea vreme. După 1990 plantaţia viticolă a fost dezafectată, o mare parte a acestuia devenind arabil - fapt ce a amplificat distrugerea siturilor arheologice.
Site Surface   900 mp
State of preservation   precară / 28.02.2019
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 28.02.2019
Ownership   privat
Last record update   13.01.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  epoca romană romană  

Tumulul are înălţimea de aproximativ 3 m şi un diametru de 34 m.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren iunie-iulie 2017

* STĂNICĂ Aurel
* MOCANU Marian
* PANAIT Valentin
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea * *

Bibliography
1. Stănică Aurel Daniel, 2017 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll