Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   67844.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   DB-II-m-A-17545
Nume   Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului de la Ludeşti
Județ   Dâmboviţa
Unitate administrativă   Ludeşti
Localitate   Ludeşti
Reper   Biserica se află pe partea dreaptă a DJ702A în direcţia localităţii Potocelu; la aproximativ 150 m sud de intersecţia DJ702A cu DJ702L.
Reper hidrografic - nume   Potocelu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica a fost constuită în limitele vetrei satului Ludeşti din anul 1790, fiind situată astăzi în partea centrală a satului.
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Arhiepiscopia Târgovişte
Data ultimei modificări a fişei   17.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII p. Chr.)   1680 

Această biserică din zid a fost ridicată în jurul anului 1680 de către logofătul Stoica Ludescu, om de încredere al neamului Cantacuzinilor. Acesta era proprietarul satului Ludeşti, a cărei primă atestare documentară datează din prima jumatate a secolului al XVII-lea. Pisania bisericii îi aminteşte pe ctitorii lăcaşului de cult, domnitorul Şerban Cantacuzino şi logofătul Stoica Ludescu, omul de încredere al Cantacuzinilor, precum şi cei care au realizat reparaţii ale lăcaşului: mitropolitul Filaret (1754 – 1760), Iordache Bărbătescu, Preda şi Popa Mihai, Dimitrie Băjescu, Alecu Alisandrescu şi Safta Bărbăteasca, precum şi alţi locuitori cu dare de mână. Sunt menţionate lucrări de restaurare, repictarea bisericii, finalizată la 1863, de către zugravii Luca Luculescu şi fiul său Iancu, din Târgovişte. Pridvorul, de formă poligonală se încadrează în căutările arhitecturale ale perioadei de trecere spre cele de secol al XVIII-lea, ce vor fi cunoscute sub numele de ”brâncoveneşti”. Biserica are plan triconc clasic, boltiri cu calote ridicate pe pandantivi şi arce dublouri pe naos şi pronaos, altar cu absidă pentagonală. Pridvorul a avut un turn clopotniţă de zid, însă a fost dărâmat la cutremurul din 1821, fiind înlocuit cu o turliţă de lemn. Pridvorul are la partea inferioară şapte deschideri cu arce în acoladă, descărcând pe coloane cilindrice, trei din ele fiind iniţial spaţii de trecere (fără parapet) pe trei laturi: vest, sud şi nord. Catapeteasma este de lemn sculptat, iar exteriorul este decorat în registrul superior cu ocniţe pictate şi un al doilea registru, suprapus, de icoane, doar pe zona pridvorului.

Biserica este ridicată din zid, pe locul unei biserici mai vechi, a cărei existenţă este confirmată de prezenţa mormântului soţiei ctitorului, Ecaterina, datat 1662.

DB-II-m-A-17545.01 

Bibliografie
1. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al judeţului Dâmboviţa, I, Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2002, 153 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1277, poziția 883, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-DB.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Petrescu, Doina, Studiu Istoric General, Actualizare PUG și RLU Comuna Ludești, jud. Dâmboviţa, 2016 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
4. Olteanu, Gheorghe, Studiu Istoric General, Actualizare PUG și RLU Comuna Ludești, jud. Dâmboviţa, Târgoviște, 2018 [Studiu istoric]
5. Stoicescu, Nicolae; Oproiu, Mihai, Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, Târgoviște, 1983, 145 [Publicaţie]
6. Lepădatu, Alexandru, Noi monumente istorice. Biserica din Ludești., Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, I, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, București, 1908, 161 - 165, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=100728-biserica-din-ludesti--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice-bcmi--1-4-i-1908 [Publicaţie]
7. Ghika - Budești, Nicolae, Evoluția arhitecturii în Muntenia și în Oltenia. Veacul al XVII-lea., Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXV, Partea a treia, Tipografia "Datina Românească", Vălenii de Munte, 1933, 38; 69-70, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5904-buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice-bcmi--1-4-xxv-1932 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll