Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160699.23
Nume   Situl arheologic de la Luncaviţa - Lta 17
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Luncaviţa
Localitate   Luncaviţa
Punct   Lta 17
Reper   Aşezarea se află în marginea de sud-vest a satului Luncaviţa, pe un platou aflat între Valea Moacii şi Valea Joiţei, la vest de situl cu codul RAN 160699.22.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În partea superioară a platoului au fost descoperite, răspândite pe o suprafaţă destul de mare, fragmente ceramice eneolitice (cultura Gumelniţa), precum şi material de epocă romană (fragmente ceramice, opaiţe). Câteva fragmente ceramice au fost descoperite, în poziţie probabil secundară, şi în preajma pârâului de pe Valea Joiţei. Materialul eneolitic este preponderent în jumătatea sudică a platoului iar cel roman în partea nordică, spre satul Luncaviţa.
Observații   Situl este grav afectat de lucrările agricole desfăşurate în partea superioară a platoului. Pe panta dinspre Valea Joiţei au fost amenajate plantaţii de viţă-de-vie. Pe aceeaşi vale şi în imediata sa apropiere au fost amenajate stâne cu caracter sezonier.
Data descoperirii   a doua jumătate a sec. XX
Stare de conservare   grav afectat / 02.04.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 02.04.2020; Agricultură intensivă: 5 / 02.04.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   privat
Data ultimei modificări a fişei   04.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Gumelniţa  

Materialul eneolitic este preponderent în jumătatea sudică a platoului iar cel roman în partea nordică, spre satul Luncaviţa.


 
aşezare  Epoca romană şi postromană    

S-au descoperit fragmente ceramice specifice acestei perioade.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012 ICEM TulceaMICU Cristian
AILINCĂI Sorin
MIHAIL Florian
STĂNICĂ Aurel
COSTEA Iuliana
DIMA Ligia
MOCANU Maian
IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliografie
1. Micu, Cristian; Ailincăi, Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [PUG] (sursa fişei de sit)