Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   164838.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-B-06680
Nume   Situl arheologic de la Măluşteni - Cetăţuia
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Măluşteni
Localitate   Măluşteni
Punct   Cetăţuia
Reper   Situl se află în partea de nord-vest a satului, pe o poziţie dominantă.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Platoul pe care se află cetatea oferă o vizibilitate largă în toate direcţiile, cu excepţia părţii de nord unde vederea este obturată de culmea Masivului Ciomaga.
Suprafața sitului   3.5 ha
Stare de conservare   precară / 06.04.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 09.03.2022
Regim de proprietate   public şi privat
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (sec. V-III a. Chr.) geto-dacică  

A fost descoperită o cantitate mare de materiale arheologice.

VS-I-m-B-06680.01 
val cu şanţ de apărare  La Tène (sec. V-III a. Chr.)    

Valul şi şanţul de apărare sunt distruse aproape complet de lucările agricole.

 
aşezare  Eneolitic Cucuteni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
Institutul de Arheologie Iaşi BERZOVAN Alexandru
2. evaluare de teren 2013

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad OANCĂ Mircea
MAMALAUCĂ Mircea
3. neprecizat 1958

* ZAHARIA N.
* COMAN Gh.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2367, poz. 90-92 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Berzovan, Alexandru; Oancă, Mircea; Mamalaucă, Mircea, Contribuții privind topografia unor cetăți din perioada de început a celei de-a doua epoci a fierului situate în sudul Podișului Moldovei (sec. 5-3 ÎHr.), Arheovest, VIII, 1, JATEPress Kiadó, Szeged, 2020, 155-207 [Publicaţie]
4. Zaharia, N.; Petrescu-Dâmboviţa, M.; Zaharia, Em., Așezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, București, 1970, 350, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=1001-asezari-din-moldova-de-la-paleolitic-pana-in-secolul-al-xviii-lea [Publicaţie]
5. Teodor, S., Regiunile est-carpatice ale României în secolele V-II Î.D.HR. Considerații generale și repertoriu arheologic, București, 1999, 162 [Publicaţie]
6. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Editura Litera, București, 1980, 174 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Berzovan, Alexandru, At the Borders of the Great Steppe: Late Iron Age Hillforts between the Eastern Carpathians and Prut (5th - 3rd centuries BC), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2022, 118-121, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=14152-at-the-borders-of-the-great-steppe-late-iron-age-hillforts-between-the-eastern-carpathians-and-prut-5th-3rd-centuries-bc--2022 [Publicaţie]
 
 
Scroll