Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104234.06
Nume   Situl arheologic de la Mârşa - Pod
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Mârşa
Localitate   Mârşa
Punct   Pod
Reper   Situl este amplasat în zona podului peste râul Neajlov pe drumul judeţean DJ 601, Bolintin−Mârşa, în lunca râului Neajlov, pe malul drept al acestuia, la baza terasei înalte, la cca 6,6 km nord-est de Mârşa şi la cca 650 de metri sud-sud-vest de Crevedia Mare.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură, păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde o aşezare de tip tell aparţinând culturii Gumelniţa suprapusă de o locuire de epoca bronzului, La Tène şi medievală.
Observații   Lucrările din trecut la drumul judeţean şi la podul peste Neajlov au perturbat situaţia arheologică, astfel că astăzi situl a fost identificat în aval de pod, pe o suprafaţă de 1 ha. Nu este exclus ca limita sitului să fie mai mare, mai ales pentru locuirile din perioada dacică sau epoca medievală.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2005
Suprafața sitului   0,608 ha
Stare de conservare   bună / 06.06.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 06.06.2022; Exces de apă în sol: 3 / 06.06.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 06.06.2022; Agricultură intensivă: 4 / 06.06.2022
Data ultimei modificări a fişei   06.06.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare sezonieră  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa  

Se pare că şi această locuire sezonieră se află într-o anumită relaţie de subordonare cu locuirea de pe tell-ul Pădurea Neagră.

 
aşezare civilă  Epoca bronzului târziu        
aşezare civilă  La Tène dacică      
aşezare civilă  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XIV-lea) românească      

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, 2021, 132-133, 197-199, 281-284 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin, Repertoriul Microzonei Bucşani, București, 2007, 17 [Publicaţie]
 
 
Scroll