Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   104234.04
Nume   Situl arheologic de la Mârşa - Tell Pădurea Ţandăra/Pădurea Neagră
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Mârşa
Localitate   Mârşa
Punct   Pădurea Ţandăra (Pădurea Neagră)
Reper   Situl se află la cca 6,5 km est de satul Mârşa, la marginea Pădurii Ţandăra, pe malul drept al râului Neajlov, la cca 120 m sud-vest de cursul său, la baza primei terase, la cca 1,5 km sud de intersecţia DN 61 cu DJ 601 şi la 1,35 km sud−sud-est de podul peste râul Neajlov.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură, păşune, pădure
Categorie   locuire
Tip   tell
Descriere   Situl este o aşezare eneolitică de tip tell atribuită culturii Gumelniţa. Aşezarea gumelniţeană s-a ridicat pe un mic grind din lunca Neajlovului, ajungând până la o înălţime de 5,20 m faţă de nivelul luncii actuale. Cu o suprafaţă mai mare de 7500 mp, poate până la 1 ha, tell pare a fi unul dintre cei mai mari din zonă, de pe suprafaţa sa recoltându-se numeroase materiale arheologice: fragmente ceramice, lutuieli arse de la locuinţe, resturi osteologice. Din păcate, cea mai mare parte din tell este acoperită de arbuşti foarte deşi, fiind afectat şi de numeroase gropi.
Observații   Situl a fost distrus pe două treimi din suprafaţa lui, fiind excavat cu utilaje mecanice pentru ca suprafaţa astfel obţinută să fie introdusă în circuitul agricol.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2005
Suprafața sitului   840 mp
Stare de conservare   grav afectat / 06.06.2022
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 06.06.2022; Exces de apă în sol: 3 / 06.06.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 06.06.2022; Agricultură intensivă: 4 / 06.06.2022
Data ultimei modificări a fişei   06.06.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
tell  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare de salvare 2005-2007

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Cotiugă, Vasile, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, 2021, 123-125, 191-193, 273-276 [Publicaţie]
 
 
Scroll