Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157790.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06071
Name   Situl arheologic de la Moraviţa - Islaz
County   Timiş
Commune   Moraviţa
City/Town/Village   Moraviţa
Place   Islaz (Cărămidărie)
Landmark   Situl se află la 2,3 km NE de biserica ortodoxă din Dejan, la 3,95 km SV de biserica ortodoxă din Percosova, la 5 km N-NV de biserica ortodoxă din Gherman şi la 780 m NV de versantul drept al Pârâului Moraviţa.
Hydrographic landmark - name   Moraviţa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   câmpie
Land utility   teren arabil
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   Situl este amplasat în extremitatea nordică a Câmpiei Moraviţei, subunitate a Câmpiei Bârzavei, subunitate a Câmpiei Timişului, în zona de tranziţie spre piemontul deluros reprezentat de cumpăna de ape dintre Valea Moraviţei şi Valea Bârzavei (Dealul Viilor, Alt. 106,2 m). Arealul a fost sistematizat pentru agricultură şi hidroameliorat, la sfârşitul sececolului al XIX-lea, prilej cu care a fost afectată şi suprafaţa sitului. Iniţial acesta a fost un tell, dar în prezent, datorită lucrărilor agricole, se află într-un accentuat proces de degradare prin tasare.
Notes   Starea de conservare a sitului se află în degradare progresivă, datorită lucrărilor agricole moderne şi a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.
State of preservation   bună / 14.02.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 2 / 14.02.2012
Last record update   21.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă (tell ?)  Neolitic (mil. III a. Chr.)      
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca bronzului        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca post-romană        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca medievală timpurie        
Aşezare deschisă (tell ?)  Epoca medievală dezvoltată        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2007

* VIDRA Lucian
* BOLDIȘOR Ștefan
* ABAGIU Alice
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2221, poz. 29 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banat. Repertoriu, Sibiu, 2006, 88 [Publicaţie]
6. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
 
Scroll