Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   143860.07
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-B-11982
Name   Situl arheologic de la Ocna Sibiului - Faţa vacilor
County   Sibiu
Commune   Oraş Ocna Sibiului
City/Town/Village   Ocna Sibiului
Place   Faţa vacilor (La Făgădău)
Landmark   Situl se află la 2 km sud-vest de oraş, pe prima terasă de pe malul stâng al Visei, la 2 km în amonte de limita oraşului.
Hydrographic landmark - name   Visa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Notes   În localitate sunt menţionate urme Bodrogkeresztur.
Site Surface   3 ha
State of preservation   bună / 24.06.2009
Ownership   public
Owner   consiliul local Ocna Sibiu
Last record update   29.01.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic Turdaş  

 
 
Aşezare  Eneolitic Petreşti  

 
 
Aşezare  Epoca romană    

 
 
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III)    

Materialele descoperite în urma campaniei din 2014 sunt specifice comunităţilor norico-pannonice, toate complexele dezvelite prin intermediul cele două secţiuni fiind datate în perioada de existenţă a provinciei romane Dacia. Materialul arheologic este în mare parte unul tradiţional celtic, dar există şi o importantă cantitate de obiecte tipic romane.


 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2017 * PURECE Silviu Istrate
* BOROȘ Teodor Ștefan
* UNGUREANU Augustin-Ionel
Universitatea Lucian Blaga Sibiu * *
2. cercetare preventivă 2014 * ISTRATE PURECE Silviu
* CINTEZĂ Monica
* CORNICI Gheorghe Cătălin
* DOGĂRESCU Alexandra Filoftea
* UNGUREANU Augustin-Ionel
ULBS * *
3. cercetare sistematică 2007 * POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
4. cercetare sistematică 2006 * NATEA Gheorghe
* POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
5. cercetare preventivă Cererea de cercetare prevetiă respinsă oficial * POPA Dumitru
ULB Sibiu * *
M Brukenthal * *
6.      

Bibliography
1. Popa, Dumitru, Villae, vici, pagi. Aşezările rurale din Dacia romană intracarpatică, Bucureşti, 2002, 135 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 687 [Publicaţie] (site record source)
4. Popa, Dumitru, Ocna Sibiului - Faţa Vacilor, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
5. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3449 [Publicaţie] (site record source)
6. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3716 [Publicaţie] (site record source)
7. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2007, 2077, 107 [Ordin MCC] (site record source)
8. Popa, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4048&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2008 [Publicaţie]
9. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 153-154 [Repertoriu]
10. Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 223, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=5436&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2014 [Publicaţie]
11. Popa, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2010, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2011, 92, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4565&d=Ocna-Sibiului-Fata-Vacilor--La-Fagadau-2010 [Publicaţie]
12. Purece, Silviu et all, Ocna Sibiului | Punct: Faţa Vacilor-La Făgădău | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://ran.cimec.ro/sel.asp?codran=143860.07 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll