Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   68084.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   DB-I-s-A-17096
Nume   Aşezarea din epoca bronzului de la Odaia Turcului - Hoaga
Județ   Dâmboviţa
Unitate administrativă   Mătăsaru
Localitate   Odaia Turcului
Punct   Hoaga
Reper   Situl este amplasat în teritoriul extravilan al localităţii, aflat în exploatare agricolă, tarlaua 22, pe malul stâng al pârâului Potop, la limita de nord-vest a localităţii, pe patoul terasei râului, la est de pădurea Măgura, fragmentul de pe partea dreaptă a DN 7(Piteşti-Găeşti-Bucureşti), între două văioage.
Reper hidrografic - nume   Potop
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Suprafaţa sitului situat în teritoriul extravilan este de cca. 200 m pe direcţia NV-SE şi 50 m pe direcţia NE-SV. Situl cuprinde o aşezare deschisă Glina şi o altă aşezare de epoca bronzului fortificată. Au mai fost identificate şi fragmente ceramice databile între secolele XVIII-XIX.
Suprafața sitului   1,4 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 07.04.2022; Agricultură intensivă: 4 / 07.04.2022
Data ultimei modificări a fişei   07.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  Epoca bronzului timpuriu Glina     DB-I-m-A-17096.02 
Aşezare fortificată  Epoca bronzului neprecizată     DB-I-m-A-17096.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1995, 1996

* BĂJENARU Radu
2. cercetare sistematică 1987-1988

* VULPE Alexandru
3. cercetare sistematică 1979, 1981-1988

* TUDOR Ersilia

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1070-1071, poz. 314, 315, 316 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Băjenaru, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=238 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Vulpe, Alexandru, Bronzul timpuriu, Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate., I, Enciclopedică, București, 2001, 236 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Dîmbovița-Petrescu, Mircea; Vulpe, Alexandru, Metalurgia în Bronzul timpuriu, Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate., I, Enciclopedică, București, 2001, 237 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
6. Vulpe, Alexandru, Perioada mijlocie a epocii bronzului, Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate., I, Enciclopedică, București, 2001, 247-271 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Vulpe, Alexandru, Reprezentarea statutului social în obiectul arheologic, Istoria Românilor. Moștenirea timpurilor îndepărtate., I, Enciclopedică, București, 2001, 364 [Publicaţie]
8. Chicideanu, Ion; Comșa, Eugen; Conovici, Nicolae; Avram, Alexandru, Fortificații, Enciclopedia arheologicei și istoriei vechi a României, II (D-L), Enciclopedică, București, 1996, 155 [Enciclopedie] (sursa fişei de sit)
9. Vulpe, Alexandru, Odaia Turcului, Enciclopedia arheologicei și istoriei vechi a României, III (M-Q), Enciclopedică, București, 2000, 221 [Enciclopedie] (sursa fişei de sit)
10. Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, 1983, 154 [Dicționar]
11. Tudor, Ersilia, Neue Angaben zur frühen Bronzezeit in Südrumänien, Dacia NS, XXVI, București, 1982, 59-75 [Publicaţie]
12. Stoia, Adriana, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1979), Dacia NS, XXIV, București, 1980, 364 [Publicaţie]
13. Vulpe, Alexandru, Pe marginea unor noi descoperiri din Bronzul timpuriu, SCIVA, 1, 34, București, 1983, 71-75 [Publicaţie]
14. Roman, Petre I., Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României, SCIVA, 1, 37, București, 1986, 29-55 [Publicaţie]
15. Barnea, Alexandru, Cronica cercetătorilor arheologice efectuate în anii 1981 - 1988 de Institutul de Arheologie din Bucureşti, SCIVA, 3, 40, București, 1989, 304 [Publicaţie]
16. Schuster, Christian, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei superioare, Bibliotheca Thracologica, XX, București, 1997 [Publicaţie]
17. Ilie, Ana, Studiu de evaluare a potențialului arheologic al comunei Mătăsaru, județul Dâmbovița, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Mătăsaru, Târgovișțe, 2018, 18-22 [Fişă de sit]
 
 
Scroll