Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   104494.01
Name   Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovăţului
County   Giurgiu
Commune   Ogrezeni
City/Town/Village   Ogrezeni
Place   Valea Ilfovăţului
Landmark   Situl se află la cca 3,33 km vest de satul Ogrezeni, la graniţa dintre UAT-urile Ogrezeni, Bolintin Vale, Crevedia şi Bucşani, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţului, în aval de incinta Mănăstirii Buna Vestire şi la SV de prelungirea Liniei Mari din Pădurea Căscioarele spre localitatea Podişor.
Hydrographic landmark - name   Ilfovăţ
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă înaltă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Periegeza efectuată pentru studiul arheologic al teritoriului oraşului Bolintin Vale aferent PUG s-a soldat cu recoltarea unui bogat material ceramic care atestă o locuire consistentă în această zonă. Materialul se încadrează cronologic în neolitic (lame de silex, vârfuri de silex), epoca bronzului, Latene geto-dacic. Unele aglomerări de material ceramic cu masive urme de arsură indică existenţa unor posibile cuptoare sau vetre din locuinţele aşezării, documentate printr-un fragment de chirpici.
Notes   Situl a fost afectat de lucrările pentru introducerea conductelor de gaze, moment în care au fost descoperite şi primele materiale arheologice.
Discoverer   Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu
Site Surface   77,222 ha
Human risk   Afectare parţială: 4 / 22.02.2022; Agricultură intensivă: 3 / 22.02.2022
Last record update   14.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic dezvoltat        
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  La Tène geto-dacică      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2015

Institutul Național al Patrimoniului IOSIPESCU Raluca
IOSIPESCU Sergiu
Asociația pentru Cultură şi Tradiție Istorică Bolintineanu GRIGORE Vasile
CRUDU Ștefan
NECȘUȚU Ciprian

Bibliography
1. Iosipescu, Raluca; Iosipescu, Sergiu, Studiu Istoric - Bolitin Vale, Actualizarea Planului Urbanistic al orașului Bolintin Vale, București, 2016, 105-106 [Publicaţie] (site record source)
2. Iosipescu, Raluca, Iosipescu, Sergiu, Studiu istoric, Planul Urbanistic General al comunei Ogrezeni, județul Giurgiu, București, 2016, 50-53 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll