Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   32928.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BN-I-s-A-01377
Nume   Situl arheologic roman de la Orheiu Bistriţei - Vatra satului
Județ   Bistriţa-Năsăud
Unitate administrativă   Cetate
Localitate   Orheiu Bistriţei
Punct   Vatra satului
Reper   Castrul este amplasat pe o terasă joasă, în stânga văii Budacului, la marginea de vest a localităţii. Latura de est a castrului este acoperită de cimitirul actual, iar cea de vest de clădirea bisericii, şcolii şi mai multor case şi anexe gospodăreşti.
Reper hidrografic - nume   Budac
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară; aşezare civilă
Observații   Pe latura castrului se ridică biserica fostă evanghelică şi şcoala.
Data descoperirii   1876, 1957
Suprafața sitului   cca. 6,5 ha
Stare de conservare   medie / 18.03.2018
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 18.03.2018; Afectare parţială: 4 / 18.03.2018
Data ultimei modificări a fişei   24.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
arme / topoare Eneolitic neprecizată      
Castru  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.) romană  

Castrul a avut laturile de 224x 158 m, orientat cu porta praetoria spre vest. Zidul de incintă, în prezent demantelat aproape complet, era precedat de un şanţ săpat în forma V. În interiorul castrului, a fost decopertată clădirea praetorium-ului şi parţial principia. Garnizoana staţionată în castru a fost identificată a fi cohors I Flavia Hispanorum miliaria. Castrul a avut o fază de lemn, urmată de faza de piatră.

Pe teritoriul castrului au fost identificate şi materiale din bronzul târziu (cultura Noua) şi Ha timpuriu, fără a se remarca un nivel preistoric continuu.

BN-I-m-A-01377.01 
Aşezare civilă (vicus)  Epoca romană (sec. II - III p. Chr.)    

Pe aceeaşi terasă cu fortificaţia romană, la 2-300 m est şi sud-est se pot observa materiale romane, în grădinile şi pe loturile de cultură. În cadrul săpăturilor din 1957-1960 au fost efectuate mai multe sondaje în jurul castrului. La sud-est a fost secţionat drumul roman şi în jur urme romane (ceramică provincială romană şi dacică). În dreapta râului, la piciorul pantei dealului Pietros, cu 600 m NV, a fost săpat un cuptor de ars cărămidă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2021

623/5.11.2021

Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud - Bistriţa ZĂGREANU Radu
2. cercetare sistematică 1957-1960

Institutul de Istorie din Cluj al Academiei Române MACREA M.
PROTASE D.
Muzeul din Bistriţa WAGNER Gh.
DĂNILĂ Șt.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.703 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 259, poz. 236-238 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Protase, Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriței, Accent, 2008 [Publicaţie]
5. Gaiu, Corneliu, 2011 [Fişă de sit]
6. Protase, Dumitru, Castrul roman de la Orheiu Bistriţei, Revista Bistriţei, XXI-1; anul 2007; subtitlu: Arheologie, Accent, Cluj-Napoca, 2007, 93-111, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=72463-castrul-roman-de-la-orheiu-bistritei--revista-bistritei--xxi-1-2007 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
7. Zăgreanu, Radu, 2021 [Fişă de sit]
 
 
Scroll