Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   111907.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-I-s-B-10089
Nume   Situl arheologic de la Ostrovu Mare - Km. Fluvial 875
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Gogoşu
Localitate   Ostrovu Mare
Punct   km flv. 875 (Km 875)
Reper   Situl se află pe malul Dunării, pe coasta de nord-vest a insulei Ostrovu Mare, în dreptul km fluvial 875.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   insulă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat ce cuprinde o aşezare din epipaleolitic, cultura Schela Cladovei, o aşezare Sălcuţa, o necropolă medievală dar şi descoperiri de fragmente ceramice atribuite culturii Coţofeni.
Data descoperirii   1978
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 15.09.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 15.09.2020
Data ultimei modificări a fişei   16.11.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epipaleolitic Schela Cladovei-Lepénski Vir  

 
MH-I-m-B-10089.02 
Necropolă  Epoca medievală (secolele XIII-XIV)    

 
MH-I-m-B-10089.01 
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

 
 
aşezare  Eneolitic dezvolat Sălcuţa  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. 1978 * BORONEANȚ Vasile
* STÂNGĂ Ion
* CRĂCIUNESCU Gabriel
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu-Severin * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1691, poz.105 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Bondoc, Dorel, 2020 [Fişă de sit]
4. Boroneanț, Vasile; Crăciunescu, Gabriel; Stângă, Ion, Raport preliminar privind săpăturile de la Ostrovu Mare (campania 1978), Materiale și Cercetări Arheologice, Oradea, 1979, 17-18 [Publicaţie]
5. Boroneanț, Vasile, Probleme ale culturii Schela Cladovei - Lepénski Vir în lumina noilor cercetări, Drobeta, IV, 1980, 27-42 [Publicaţie]
6. Boroneanț, Vasile, Săpăturile arheologice de la Ostrovu Mare - Porțile de Fier II, Materiale și Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, 636-640 [Publicaţie]
7. Crăciunescu, Gabriel, Așezarea feudală din Ostrovu Mare - km. 875, Materiale și Cercetări Arheologice, Tulcea, 1980, 647-651 [Publicaţie]
8. Boroneanț, Vasile; Crăciunescu, Gabriel, Aşezarea şi necropola din secolele XIII-XIV de la Ostrovul Mare, km. 875, Drobeta, VI, 1985, 119-134 [Publicaţie]
9. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 70 [Publicaţie]
10. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 40, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
11. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 65 [Publicaţie]
12. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 84 [Publicaţie]
13. Liciu, Doru, Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni pe teritoriul judeţului Mehedinţi, Drobeta, XI-XII, Muzeul Regiunii Porților de Fier, Drobeta Turnu-Severin, 2002, 9 [Publicaţie]
14. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 50-51, 3, 4, 5, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
15. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 48-49, 75, 76, 77, https://tinyurl.com/y5b7dsj5 [Publicaţie]