Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   165283.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VS-I-s-B-06683
Nume   Situl arheologic de la Perieni - Râpa Râşcanilor
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Perieni
Localitate   Perieni
Punct   Râpa Râşcanilor (Roşcanilor)
Reper   Aşezarea se află în partea de NV a satului, pe fundul văii Roşcanilor, de o parte şi de alta a râpei.
Forma de relief   deal
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   22.12.2014
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş  

Alături de o cantitate mare de ceramică s-au mai găsit unelte de piatră, silex, obsidian şi lut ars, precum şi câteva figurine antropomorfe şi zoomorfe din lut ars. Ceramica este reprezentată prin numeroase fragmente din vase din pastă de calitate poroasă şi mai bună, conţinând plevă în compoziţia ei. Descoperirile aparţinând culturii ceramicii liniare sunt mai puţin numeroase. În majoritatea cazurilor fragmentele ceramice provin de la boluri semisferice din pastă de bună calitate, decorate cu benzi de linii incizate, dispuse orizontal, unghiular meandric sau în zig-zag şi întrerupte prin adâncituri în formă de capete de note muzicale.

VS-I-m-B-06683.05 
Aşezare  Hallstatt       VS-I-m-B-06683.03 
Aşezare  La Tène geto-dacică     VS-I-m-B-06683.02 
Aşezare  Epoca romană târzie (sec. III - IV)       VS-I-m-B-06683.01 
Aşezare  Neolitic târziu ceramicii liniare     VS-I-m-B-06683.04 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2369, poz. 113-118 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Petrescu Dîmboviţa, M., Sondajul stratigrafic de la Perieni, Materiale Cercetări Arheologice, 3, 1957, 65-82 [publicație]
 
 
Scroll